Velika otpornost u zahtjevnim uvjetima

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav na sjednici održanoj 30. 3. 2021. godine potvrdio je revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i matičnog društva za 2020. godinu.


U uvjetima pandemije covid-19 i okruženja niskih kamatnih stopa, Grupa je postigla dobre rezultate. Pokazala je svoju otpornost i financijsku stabilnost, što potvrđuju i dobivene visoke "A" kreditne ocjene priznatih agencija za kreditni rejting. Upravni i Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav predložit će ovogodišnjoj Skupštini dioničara, da se dio raspodjeljive dobiti koristi za isplatu dividende, pod uvjetom da se Agencija za nadzor osiguranja neće usprotiviti ovom prijedlogu do sazivanja Skupštine. Upravni i Nadzorni odbor osiguravajućeg društva procjenjuju da su osnove za isplatu dividende odgovarajuće i u skladu s dividendnom politikom osiguravajućeg društva, predlažu dividendu u iznosu od 1,70 eura bruto po dionici. Ukupan iznos za dividende u iznosu od 38.649.751,60 eura predstavljat će 53-posto udjela u konsolidiranoj neto dobiti osiguravajućeg društva za 2020. u 5-posto dividendnom prinosu.

Uspješno poslovanje u 2020. Grupa Triglav je u 2020. godini ostvarila dobit prije oporezivanja od 90,9 milijuna eura (indeks 90, u odnosu na 2019., isto u nastavku) i neto dobit od 73,7 milijuna eura (indeks 88) te povećala operativni volumen poslovanja (rast premije od 4% na 1.234 milijuna eura i povećanje opsega imovine klijenata u uzajamnim fondovima i u individualnom upravljanju od 5% na 1.156 milijuna eura. Njeno poslovanje odvijalo se usmjereno na klijente i u skladu sa strateškim usmjerenjima. Novonastala situacija donijela je dodatni zamah za cjelokupnu digitalnu transformaciju poslovanja Grupe, jer je ojačala digitalnu prodaju, uslužne, komunikacijske i distribucijske kanale i alate te povećala digitalnu prisutnost. Zadovoljstvo zaposlenih i klijenata, koje društvo kontinuirano prati, dostiglo je najviši izmjereni nivo u 2020. godini. Sa svojih jedanaest osiguravajućih društava, Triglav zauzima vodeću poziciju u regiji Adria i jedan je od vodećih slovenskih menadžera imovine na tržištu uzajamnih fondova.

Financijska stabilnost. Grupa Triglav je ostala adekvatno kapitalizirana i likvidna, što potvrđuje i ponovno primljena visoka kreditna ocjena "A" od rejting agencija S&P Global Ratings i AM Best. Ocjene imaju stabilne srednjoročne izglede. Profil rizika Grupe nije se značajno promijenio, a adekvatnost kapitala, s vrijednošću 240 posto na kraju 2020. godine, bila je u ciljanom rasponu u skladu s politikom upravljanja kapitalom Grupe.

Provođenje dividendne politike. Upravni i Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav predlažu ovogodišnjoj Skupštini dioničara isplatu dividende u iznosu od 1,70 eura bruto po dionici (skupna vrijednost 38.649.751,60 eura) odnosno 53% posto konsolidirane neto dobiti za 2020. godinu, što je u skladu s politikom dividendi.

Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: Drago nam je što možemo ponovo predložiti isplate dividende našim dioničarima. Našu politiku dividendi istakli smo kao atraktivnu za dioničare i održivu za razvoj i rast Grupe Triglav. Na ovaj način želimo je provesti te se ponašamo u skladu sa stavovima Agencije za nadzor osiguranja. Na osnovu toga formuliran je prijedlog Upravnog i Nadzornog odbora.

Triglav Grupa u Hrvatskoj. Grupa Triglav ojačala je svoju tržišnu poziciju u Hrvatskoj u 2020. godini. U odnosu na 2019. godinu, Triglav Osiguranje Zagreb povećalo je volumen zaračunate premije za 11% na 72,9 milijuna eura. Premije u neživotnim osiguranjima porasle su za 12%, dok su u životnim osiguranjima ostale na razini prethodne godine. Triglav Osiguranje povećalo je svoj tržišni udio za 0,6 postotnih bodova i zadržalo 8. mjesto na visoko koncentriranom hrvatskom tržištu osiguranja s 5,2% tržišnog udjela na kojem je prošle godine poslovalo 16 osiguravajućih društava.

Društvo je u protekloj godini uspješno odgovorilo na otežane uvjete rada uzrokovane pandemijom i posljedično radom od kuće velikog dijela zaposlenika, donoseći pravovremene mjere za zaštitu zdravlja radnika te je osiguran poslovni kontinuitet. Poremećaji na osigurateljnom tržištu uzrokovani pandemijom, kao npr. u segmentu rent-a-car bussinessa, uspješno su amortizirani rastom u drugim vrstama osiguranja i kroz ostale prodajne kanale. U takvim otežanim uvjetima poslovanja primarni cilj je bio održati likvidnost Društva, u čemu se u potpunosti i uspjelo. U 2021.g. očekuje se oporavak gospodarstva i rast BDP-a, a posljedično i rast osigurateljnog tržišta, izjavio je predsjednik Uprave Marin Matijaca.

Godišnji izvještaj Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav za 2020. godinu Godišnji izvještaj posvećen je izuzetnoj posvećenosti i solidarnosti zaposlenih u Grupi Triglav, a pored postignutih rezultata iznosi i njihove dojmove i svjedočenja. Naslov »Zajedno smo. U svakom trenutku.« objedinjuje internu povezanost Grupe, uključenost u zajednicu i izgradnju dugoročnih odnosa sa dioničarima. Oni su osnova za implementaciju principa održivog poslovanja, na koje se društvo formalno obvezalo krajem godine usvajanjem Obveze o održivosti. Grupa već dugi niz godina slijedi principe integriranog izvještavanja. Definira indikatore održivog razvoja prema međunarodnom GRI GS standardu i povezuje ih sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDG). PS/SM

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox