Ekonomski institut, Zagreb proveo je studiju o poslovanju poduzeća u Hrvatskoj

26/09/2022

Ekonomski institut, Zagreb proveo je sveobuhvatnu studiju “Poslovanje mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj u 2021. godini“ koja je pokazala se broj mikro, malih i srednjih poduzeća iz godine u godinu povećava te je unatoč iznimno izazovnoj 2020. u prošloj godini bili gotovo 4500 MMS poduzeća više što samo još jednom potvrđuje činjenicu da je upravo taj sektor iznimno bitan za hrvatsko gospodarstvo.

Poslovanje mikro, malih i srednjih poduzeća se u 2021. snažno oporavilo, a najveću stopu rasta po prihodima imale su Vukovarska i Sisačka županija

Već je u 2021., prema podatcima Državnog zavoda za statistiku, cijena energije za poduzeća bila u prosjeku za 32,7 posto veća u odnosu na 2020., što se odrazilo i na poslovanje MMS poduzeća, čiji su se rashodi za energiju u 2021. povećali za 18,6 posto u odnosu na 2020. S obzirom na to da su u prvih sedam mjeseci ove godine troškovi energije za poduzeća rasli za dodatnih 80,7 posto u odnosu na isto razdoblje 2021., a očekuje se da će se taj rast do kraja 2022. pojačati, u 2022. se očekuje još veći nepovoljniji učinak rasta cijena energenata na poslovanje MMS poduzeća.

Trend rasta bilježi se u svim segmentima poslovanja

Analizom poslovanja MMS poduzeća u razdoblju od 2019. do 2021. godine pokazuje se da je, usprkos krizi, broj privatnih MMS poduzeća iskazivao trend rasta. Povećavali su se i ukupna imovina privatnog MMS sektora, broj zaposlenika, masa isplaćenih neto plaća, ukupni prihodi i rashodi poduzetnika, objedinjena neto dobit poduzetnika te izvoz. Smanjen je gubitak onih poduzetnika koji su ostvarili gubitke, a ujedno je povećan dobitak onih poduzetnika koji su ostvarili dobitke. Drugim riječima, unatoč i dalje otežanim uvjetima poslovanja izazvanih pandemijom u 2021., koja je za hrvatsko gospodarstvo bilo godina oporavka nakon općeg šoka koje je svijet pogodio prethodne godinu, bilo je za 4.372 privatnih MMS poduzeća više nego u 2020. Ta su poduzeća imala 48,7 milijardi kuna više imovine te su isplatila 3,2 milijardi kuna više za neto plaće. U 2021. je u privatnim MMS poduzećima rasla i prosječna neto plaća te je iznosila 5.542 kuna, a ona je u godini prije iznosila 5.499 kuna.

Ostvaren je i znatan rast zaposlenika, pa je tako ukupna skupina MMS poduzeća u privatnom vlasništvu u 2021. zapošljavala 653.000 ljudi, a  njihov je broj u pandemijskoj 2020. iznosio 609.000. To znači da su MMS poduzeća u godini oporavka od pandemijskog šoka ne samo nadoknadila sav gubitak zaposlenika iz prethodne recesijske godine, nego su ona još u odnosu na predrecesijsku 2019. godinu zaposlila dodatnih 20.994 ljudi.

Oporavak ekonomske aktivnosti povećao je i ukupne prihode MMS poduzeća, i to s 452 milijarde na 543 milijuna kuna, dakle, došlo je do povećanja ukupnih prihoda od 90,3 milijarde kuna. Ukupni su prihodi MMS poduzetnika tako znatno premašili i prihode ostvarene u predrecesijskoj 2019. godini kad su iznosili 473 milijarde kuna.

Cijene energenata uteg na leđima poduzetnika

Rast se cijena energije od 32,7 posto u 2021. odrazio i na povećanje rashoda za energiju MMS poduzetnika koji su u 2021. iznosili 10,6 milijardi kuna, što je za 1,7 milijardi kuna više u odnosu na 2020. Prosječni je godišnji trošak energije za MMS poduzeće u 2021. iznosio 74,5 tisuće kuna, a u 2020. taj je trošak u prosjeku iznosio 64,8 tisuća kuna, dakle, povećao se za 15 posto.

Povećanje je rashoda za energiju u 2021. ovisilo o veličini poduzeća. Prosječan je rast cijena energije za tvrtke od 32,7 posto stoga povećao rashode za energiju mikropoduzeća za 8,6 posto, malih poduzeća za 20,5 posto, a srednjih poduzeća za 25,2 posto.

Rashodi su za energiju stoga u 2021. u srednjim poduzećima iznosili ukupno 44,1 milijardu kuna, odnosno 23,2 milijuna kuna po poduzeću. U malim su poduzećima rashodi za energiju iznosili 3,8 milijardi kuna, odnosno 305.000 kuna po poduzeću. U mikropoduzećima su rashodi za energiju iznosili 2,9 milijardi kuna, odnosno 21.000 kuna po poduzeću.

Mikro, mali i srednji poduzetnici su svoju otpornost, fleksibilnost i potencijal za rast u 2021. demonstrirali kroz snažan rast poslovne aktivnosti koji po mnogim bitnim kategorijama poput prihoda, dobiti, zaposlenosti i izvoza nadilazi brzinu i intenzitet ekonomskog oporavka koje je ukupno hrvatsko gospodarstvo ostvarilo u toj istoj godini. S obzirom da hrvatsko gospodarstvo snažno raste i u 2022., može se očekivati da će se propulzivan rast poslovnih aktivnosti i rezultata mikro, malih i srednjih poduzetnika nastaviti i tijekom 2022, no uz povećane pritiske na smanjenje profitabilnosti uslijed izraženog rasta cijena energije“, ističe Maruška Vizek, pomoćnica ravnateljice Ekonomskog instituta, Zagreb te ujedno i autorica studije.

Sudeći prema reakcijama poduzetnika na rast cijene energenata u 2021., u 2022. godini koju karakterizira puno izraženije povećanje cijena energije možemo očekivati intenzivne pritiske na profitabilnost kod svih skupina mikro, malih i srednjih poduzetnika, a pogotovo kod srednjih poduzetnika, kod poduzetnika u sektorima rudarstva i vađenja te prijevoza i skladištenja, te kod poduzetnika koji posluju u kontinentalnim županijama i poslovna aktivnost im je usmjerena na proizvodne djelatnosti“, zaključuje Vizek.

Rezultati po županijama

U 2021. su se tako ukupni prihodi u pravilu povećavali po većoj godišnjoj stopi u priobalnim županijama u odnosu na kontinentalne županije. Iznimka su od tog pravila Vukovarsko-srijemska i Sisačko-moslavačka županija koje su ostvarile najveće stope rasta prihoda od 64,7 i 33,2 posto. Iza njih se nalaze sve priobalne županije:  Dubrovačko-neretvanska koja je ostvarila rast prihoda MMS poduzetnika od 26,5 posto, Istarska koja je zabilježila rast od 18 posto, Primorsko-goranska sa stopom rasta od 22,2 posto, Zadarska s rastom od 23,2 posto, Šibensko-kninska s rastom od 22 posto i Splitsko-dalmatinska s rastom od 19,9 posto.

Svi MMS poduzetnici u svim županijama u 2021. bilježe rast ukupnih prihoda. MMS poduzetnici Grada Zagreba pritom ostvaruju najveće ukupne prihode u iznosu od 226 milijardi kuna, slijede ih poduzetnici Zagrebačke županije s 43 milijarde kuna ostvarenih prihoda, poduzetnici Splitsko-dalmatinske županije s 42 milijarde kuna prihoda i poduzetnici Primorsko-goranske županije s ostvarenih 32 milijarde kuna prihoda.

MMS poduzetnici u svim županijama osim u Koprivničko-križevačkoj ostvarili su i rast zaposlenosti. Najveće je povećanje zaposlenosti zabilježeno u Požeško-slavonskoj županiji koja je 2021. u MMS poduzećima zapošljavala gotovo 6,5 tisuća ljudi i gdje je povećanje broja zaposlenika u odnosu na prethodnu godinu dana iznosilo 11,3 posto.

Zahvaljujući rastu cijena energenata u 2021. MMS poduzetnici u svim županijama osim u Koprivničko-križevačkoj županiji ostvarili su rast rashoda za energiju, no taj rast nije bio podjednak u svim dijelovima zemlje.

Najveći su rast troškova tako zabilježili poduzetnici u Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje su se troškovi energije povećali za 63,3 posto i dosegnuli iznos od 329 milijuna kuna. Slijede zatim poduzetnici u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji gdje je rast troškova energije u 2021. iznosio 40,7 posto i gdje su troškovi iznosili 290 milijuna kuna. Visoke stope rasta troškova energije zabilježili su također MMS poduzetnici u Zadarskoj (40,5 posto), Splitsko-dalmatinskoj (34,6 posto) i Dubrovačko-neretvanskoj županiji (35,0 posto).

S obzirom na to da se rast cijena energenata koji je zabilježen podjednako za čitavu Hrvatsku najviše prelio na rashode za energiju u navedenim županijama, moguće je da će poduzetnici u tim županijama biti nešto izloženiji novom povećanju cijena energenata u 2022. Najmanju energetsku intenzivnost bilježe MMS poduzeća u priobalnim županijama čije se stanovništvo tradicionalno bavi uslužnim djelatnostima koje zahtijevaju u prosjeku manju potrošnju energije, odnosno Dubrovačko-neretvanska županija, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska i Zadarska županija. Istarska županija, u kojoj uz uslužnu djelatnost postoji i razvijenija industrijska baza, bilježi znatno veću energetsku intenzivnost MMS poduzetnika u odnosu na ostale priobalne županije. Ličko-senjska, Požeško-slavonska, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska i Varaždinska županija bilježe najveću energetski intenzitet po MMS poduzeću. (ps/sm)

 

 

Studija je pokazala da je trenutno najveći problem MMS poduzetnika cijena energenata
Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox