Poslovna komunikacija

Osobna i poslovna komunikacija područje su međuljudskih odnosa kojima se svi svakodnevno bavimo, no unatoč njihovoj važnosti i utjecaju na naše živote, rijetko razmišljamo o njima, a još rjeđe ih želimo (i znamo) unaprijediti.
Komunikacija je prodaja. Svaki pokret, riječ ili simbol za svoj cilj imaju prodaju nečega što želi prodati onaj tko šalje poruku onome tko poruku prima. Svatko od nas je prodavač i svatko od nas je kupac, a komunikacija je sredstvo da uspješno provedemo kupoprodaju.

Autori su teme u knjizi nastojali sagledati u njihovoj višeperspektivnosti, kako s aspekta tržišnog komuniciranja tako i kroz prizmu prihvatljivosti potrošačima i zajednici, a sve u cilju učinkovitijeg razumijevanja suvremenih procesa u području tržišnog komuniciranja.

Vjerojatno nijedna tema, osim onih biblijskih, nije predmet tolikog interesa kao govor tijela. Obuhvatna publicistika, mnogobrojna istraživanja te raznorodni programi obrazovanja samo su dio tretmana ovog svakodnevnog i neiscrpnog područja.

Poslovanje poduzeća u promjenljivim i nestabilnim uvjetima poslovnog okruženja u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, obilježeno je stalnim kvantitativnim i kvalitativnim promjenama, procesima restrukturiranja, ponovnog preslagivanja i borbe za odgovarajuće mjesto na sve konkurentnijem globalnom tržištu roba i usluga. Rad, stvaralaštvo, proizvodnja radi opstanka i međusobno komuniciranje članova ljudskih zajednica kroz cijelu povijest čovječanstva bili su i ostali neke od važnih konstanti.

Počne li se ovaj predgovor tvrdnjom da je "Komunikacija temeljna ljudska potreba", onda je prirodni slijed takvoga razmišljanja usmjerio autoricu knjige na odluku da uvodnih nekoliko poglavlja posveti komunikaciji kao temelju ljudskog postojanja i razvitka. Ova je odluka povezana i s činjenicom da proučavanje marketinške komunikacije nužno pretpostavlja poznavanje osnovnih teorija i temeljnih koncepata funkcioniranja društvene komunikacije.

Važnost sposobnosti među i unutarorganizacijskog komuniciranja u poslovno sve kompetitivnijoj Hrvatskoj raste. Za poslovan uspjeh zaslužna je dobra komunikacija s potrošačem, pretpostavljenima i kolegama. Komunikacija - istovremeno i znanje i umijeće - jest kao minsko polje: čovjek najčešće nema priliku ispraviti vlastitu grešku. Gospodar komunikacije je vrijeme: poruka mora biti kratka i jasna. Svi ćemo se nakon važne prezentacije zapitati: jesam li rekao sve što sam namjeravao; je li to što sam rekao bilo svima jasno?

 

U ovoj knjizi glavnu ulogu imaju ljudi kojima sastanak služi kao sredstvo, oblik rada, kroz koji će se, poštujući demokratska načela komuniciranja, dogovoriti o tome kako će svoje pojedinačne i grupne interese i potrebe ostvariti u duhu "pobjednik - pobjednik", za zajedničku dobrobit poduzeća, ustanove ili udruge.

 

Iz uvoda

Serija USPJEŠNO POSLOVANJE

Djelotvorne strategije za poboljšanje vaših pregovaračkih sposobnost

Uspješno pregovaranje je ključno za sve poslovne situacije. Ako ste menadžer koji nastoji poboljšati rezultate svojih djelatnika, djelatnik koji traži bolje uvjete rada, ili ste poduzetnik koji nastoji dogovoriti završnu verziju kupoprodajnog ugovora - u svim tim situacijama ključna je vaša sposobnost učinkovitog pregovaranja.

Stranice

Newsletter

Hosted by Mydataknox