MARTINA SEDMAK: Poticanje zapošljavanja

Do ulaska Hrvatske u Europsku uniju (EU), mjere usmjerene na poticanje zapošljavanja pokrivene su četvrtom komponentom pretpristupnog programa IPA - Razvoj ljudskih potencijala.

Potiče li se iz EU fondova zapošljavanje u Hrvatskoj?

Ova komponenta preteča je Europskog socijalnog fonda koji financira projekte na području socijalne kohezije. U novom programskom razdoblju od 2014. do 2020. godine instrumenti na razini EU bit će u potpunosti mobilizirani u svrhu rješavanja problema uskih grla i ostvarivanja ciljeva europske strategije - Europa 2020 - za pametan, održiv i uključiv rast. Uključiv rast podrazumijeva njegovanje ekonomije s visokom stopom zaposlenosti koja donosi društvenu i teritorijalnu povezanost. Europska unija postavila je jasan i mjerljiv cilj do 2020. godine: stopa zaposlenosti stanovništva u dobi između 20 i 64 godine mora porasti sa sadašnjih 69% na najmanje 75%, uključujući i većim uključivanjem žena, starijih radnika i boljom integracijom migranata u radno aktivno stanovništvo. Prema prijedlogu Europske komisije, države članice EU će ove europske ciljeve pretvoriti u nacionalne pa će tako i Hrvatska, kao buduća zemlja članica EU, koristeći mogućnosti u okviru Europskog socijalnog fonda u novom programskom razdoblju trebati svojim aktivnostima doprinijeti ostvarenju europskih ciljeva.

Do ulaska Hrvatske u EU

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala, kao strateški dokument na temelju kojeg se provode javni pozivi na dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje u okviru četvrte komponente programa IPA, sastoji se od pet prioritetnih osi: poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada, jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba kojima je otežan pristup tržištu rada, jačanje ljudskog kapitala i zapošljivosti, jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje i tehnička pomoć kao potpora upravljanju operativnim programom i priprema za buduće upravljanje europskim strukturnim fondovima. Aktivnosti za povećanje zapošljivosti su uglavnom usmjerene na pojedince i skupine ljudi koji teže ulaze na tržište rada. Najčešće se radi o dugotrajno nezaposlenim osobama, osobama sa nižim stupnjem obrazovanja, mladima bez radnog iskustva, nacionalnim manjinama, osobama s invaliditetom, osobama koje žive u manje razvijenim regijama, ženama. Osobe iz navedenih skupina nastoje se, u suradnji s obrazovnim sustavom i sustavom socijalne skrbi, motivirati, savjetovati i aktivirati kako bi se uključile na tržište rada. Projektima iz područja zapošljavanja želi se pomoći ugroženim skupinama na način da se poveća njihova zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada, da se osnuju lokalna partnerstva za zapošljavanje kao model koji najbolje prepoznaje potrebe tržišta rada na lokalnoj i regionalnoj razini, te da se jačaju kapaciteti institucija kojima je primarna zadaća bavljenje potrebama tržišta rada.

Pozivi najavljeni za kraj godine

Hrvatski zavod za zapošljavanje najavio je tri poziva na dostavu projektnih prijedloga u zadnjem kvartalu ove godine: a) uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju skupina u nepovoljnom položaju, b) širenje mreže socijalnih usluga u zajednici i c) jačanje socijalnog dijaloga. U okviru poziva za uspostavu podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju skupina u nepovoljnom položaju bit će dostupno ukupno milijun eura, u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga nešto više od 2 milijuna eura, a za jačanje socijalnog dijaloga ukupno 600.000 eura. Na pozive će se po objavi, sa svojim projektnim prijedlozima moći javiti nevladine i neprofitne organizacije, javne institucije, jedinice lokalne i regionalne samouprave, lokalne i regionalne razvojne agencije, ali i privatni poduzetnici. Pozivi će biti objavljeni na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Postotak sufinanciranja projekata u okviru ovih javnih poziva iznosit će 95% prihvatljivih troškova.

Informirajte se o mogućnostima putem Zagrebačke banke

Uloga Zagrebačke banke vezano uz EU fondove je među ostalim i informiranje potencijalnih korisnika o mogućnostima sudjelovanja na natječajima čime želimo dati doprinos boljoj iskorištenosti EU fondova u Hrvatskoj. Sustavno informiranje klijenata i promicanje važnosti korištenja EU fondova Zagrebačka banka provodi i putem besplatne elektroničke publikacije EUhorizont. Sve zainteresirane pozivamo ovim putem da se prijave za primanje publikacije na e-mail adresu euhorizont@unicreditgroup.zaba.hr

 

Imate pitanje vezane uz mogućnosti korištenja EU fondova ili potporu Zagrebačke banke u provedbi EU projekata? Na najzanimljivija pitanja odgovara naša autorica Martina Sedmak iz EU deska Zagrebačke banke. E-mail: martina.sedmak@unicreditgroup.zaba.hr

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox