Postavljanje ciljeva je preduvjet za uspjeh

Ako nemamo postavljene ciljeve, kako znamo kuda treba ići?

Ako nemamo cilj, sve što uradimo je dobro.


Definicija

Postavljanje ciljeva je određivanje specifičnih, mjerljivih, izvedivih i realnih elemenata koje treba postići u definiranom vremenu.

Alat SMART

Za postavljanje ciljeva koristimo alat SMART.

SMART je tehnika postavljanja ciljeva i služi za definiranje elemenata ciljeva i procjenu jesmo li u planiranom vremenu postigli postavljeni cilj.

SMART su početna slova engleskih riječi sastavnica alata SMART.

Cilj mora biti:

1. Specifičan (Specific)

Što želimo da se dogodi?

Precizno i nedvosmisleno definirati cilj.

Čitajući napisani cilj svima mora biti jasno što je to.

Postaviti sljedeća pitanja:
Ÿ Što?
Ÿ Zašto?

Ÿ Kako?

2. Mjerljiv (Measurable)

Cilj mora biti iskazan kvantitativno i kvalitativno.

Ÿ Utvrditi koji se elementi mjere.

Ÿ Utvrditi kako se mjere.

Kvantitativni i kvalitativni elementi postavljanja ciljeva su ključni pokazatelji izvedbe (KPI) i koriste se kao elementi provjere jesmo li na pravom putu postizanja cilja (kontrola provedbe).

Na osnovu ove precizno definirane sastavnice alata moći ćemo utvrditi je li i kada je postignut postavljeni cilj.
3. Izvediv (Attainable)

- Jesu li dostupni svi potrebni resursi (materijalni, financijski, ljudski, vrijeme, znanje i sastanci)

- Mogu li se savladati otpori (sudionika i vanjskih čimbenika)?
- Je li definiran sustav kontrole provedbe potrebnih aktivnosti.
  Ako nema kontrole, postavljeni ciljevi se neće postići.

- Može li se to dogoditi u realnosti?

4. Realan (Realistic)
Mogu li i ja (mi, oni) to postići?

Ne postaviti previsoke ciljeve (nerealno postavljeni  ciljevi nisu ostvarivi).

Ne postaviti preniske ciljeve (podcjenjivanje mogućnosti).

5. Pravovremen (Timely)

Mora biti točno iskazan vremenski rok za postizanje cilja (početak i završetak aktivnosti).

Savjeti

Ÿ Svaka značajnija aktivnost treba da ima postavljen cilj pomoću alata SMART.
Ÿ Nemojte izbjegavati postavljanje ciljeva pomoću alata SMART jer mislite da je moguće i bez njega. Lako ćete se prevariti.
Ÿ Vježbajte postavljanje SMART ciljeva na različitim temama.
Ÿ Postavite ciljeve iz raznih područja vašeg života i rada.
  Oni će vas nepogrešivo voditi vašem najvažnijem cilju: zadovoljstvu u životu i sa životom.
Ÿ Pogledajte kako to rade drugi i učite od njih.
Ÿ Za svaku značajniju inicijativa od drugih osoba morate napraviti SMART ciljeve.
Ÿ Ni pod kojim okolnostima nemojte prihvatiti novo ponuđenu aktivnost ako nisu postavljeni SMART ciljevi.
Ÿ Svaka vaša nova značajnija aktivnost mora imati SMART postavljene ciljeve.

   Upitajte se: "Zašto bih to radio ako ne znam što mi je krajnji cilj?"

Rečenice koje potiču

u Odredimo dugoročne ciljeve, kratkoročni se onda podrazumijevaju.
u Postavljanje ciljeva je prvo slovo u abecedi strategije.
u Samo ako nešto možemo mjeriti, onda s time možemo i upravljati.
u Postavljeni ciljevi nas usmjeravaju na prioritetne aktivnosti.
u Putovnica za uspješnost se zove postavljeni ciljevi.
u Ciljevi bez vremenskog roka su želje koje se neće ostvariti.

Crtice

n Treba činiti redovite, unaprijed definirane kontrole provedbe aktivnosti na putu postizanja postavljenih ciljeva.
n Cilj je postignut ako su postignuti kvalitativni i kvantitativni pokazatelji i u zadanom roku.
n Unaprijed planirati ocjenu dosadašnjih aktivnosti na putu postizanja ciljeva (evaluacija).
n Metrika su aktivnosti kojim utvrđujemo gdje se trenutačno nalazimo u procesu postizanja ciljeva.
n Vještina postavljanja ciljeva je ključna meka vještina (soft skill).
n Vještina postavljanja ciljeva je vještina koja se mora učiti.
   Uči se isključivo praktičnom izradom različitih SMART ciljeva.

Praktikum

1. Odredite vaš najvažniji cilj u životu.
2. Vaš najvažniji cilj definirajte pomoću alata SMART:

    - specifičan,
    - mjerljiv,
    - izvediv,
    - realan
    - pravovremen.

3. Kontrolirajte provedbu aktivnosti koje trebate učiniti da postignete vaš najvažniji cilj u životu.

Kada postignete željeni cilj, postaviti sljedeći cilj i ponovite korake 2. i 3.
Bez brige, uvijek ćete imati novih ciljeva koje želite postići!

Zaključak

Bez postavljenih ciljeva, svako vaše djelovanje može biti dobro, ali kuda će vas to onda odvesti. Svako djelovanje bez postavljenih ciljeva je improvizacija. Svako djelovanje bez postavljenih ciljeva će vas činiti nezadovoljnim i neodgovarajuće će trošiti vaše resurse.
Postavljanje ciljeva je vještina koja se mora učiti i dnevno prakticirati

---

Ovaj tekst je je pisan primjenom Modela univerzalne izvrsnosti - MUI © 2007 Milan Grković koji je cjelovito prikazan u knjizi „MUI KNJIGA ZA USPJEH“.
Detaljnije o knjizi možete pogledati na linku www.portalalfa.com/mui_knjiga_za_uspjeh

Autor teksta:
Milan Grković
alfa@portalalfa.com
www.portalalfa.com

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox