Erste banka započela s primjenom mjera za olakšavanje trenutačne situacije

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske i preporuka Hrvatske narodne banke, Erste banka je prilagodila svoje poslovanje te započela s primjenom mjera kojima je cilj pomoći građanima i poslovnim subjektima da lakše prebrode negativne utjecaje povezane s epidemijom koronavirusa ili posljedicama potresa u Zagrebu. Mjere se odnose na privremenu obustavu aktivacije instrumenata prisilne naplate, odgodu otplate kreditnih obveza, te novo financiranje u vidu kredita za likvidnost i radni kapital, namijenjeno poslovnim subjektima.

Privremena obustava aktivacije instrumenata prisilne naplate

Erste banka će u razdoblju do 30.6. ove godine privremeno obustaviti aktivaciju novih instrumenata osiguranja za naplatu nepodmirenih dospjelih dugovanja, nastalih nakon 31.12.2019. Ova mjera tzv. „stand stilla“, vrijedit će za sve klijente banke, građane i tvrtke. Osim toga, privremeno će se ukinuti i obračun zateznih kamata na dugovanja koja imaju dospijeće u razdoblju od 31.3. do 30.6.2020. Dodatno, banka će iznimno u travnju,  otplatu anuiteta i rata s tekućih računa, za građane koji imaju ugovorenu opciju otplate s tekućeg računa, umjesto 1. travnja provesti 9. travnja. Navedenu iznimku banka će provesti kako bi klijentima koji su financijski pogođeni trenutačnom situacijom, omogućila da u tom razdoblju podnesu zahtjev za odgodom plaćanja, ako za to imaju osnovu.  

Odgoda otplate kreditnih obveza do najviše šest mjeseci

Svojim klijentima, građanima i poslovnim subjektima koji su dosad uredno podmirivali svoje obveze, no čiji su prihodi i poslovanje pogođeni utjecajem trenutačnih okolnosti povezanih s epidemijom koronavirusa ili posljedicama potresa u Zagrebu, banka će omogućiti brzu i jednostavnu mjeru -  odgodu otplate kreditnih obveza u trajanju od tri do najviše šest mjeseci, s rokom isteka najkasnije do 1.10.2020. Odgoda plaćanja, posebice kad su u pitanju građani, podrazumijeva i mogućnost da klijent u tom razdoblju ne plaća glavnicu kredita niti pripadajuće obračunate redovne kamate, a za njezino korištenje neće se naplaćivati naknada. Važno je naglasiti da se za korištenje ove mogućnosti, klijenti trebaju javiti banci. Ovisno o utjecaju okolnosti izazvanih krizom, banka će donijeti odluku o odobravanju odgode plaćanja za svakog pojedinog klijenta.

Tijekom trajanja odgode otplate kreditnih obveza, banka će u izravnoj komunikaciji s građanima i poslovnim subjektima, ovisno o razvoju situacije, dogovoriti neki od modela budućeg podmirivanja kreditnih obveza, a što može uključivati poček, produljenje rokova te kombinaciju ovih mjera. Jedno od mogućih rješenja, kad su u pitanju građani, nastavak je redovne otplate kredita po isteku odgode otplate, uz prebacivanje svih obveza nastalih u mirovanju na sam kraj otplatnog razdoblja kredita.

Za korištenje odgode otplate kreditnih obveza građani se trebaju prijaviti na internetskoj stranici banke, na kojoj je razvijen online obrazac koji je potrebno popuniti. Uz obrazac će biti potrebno priložiti odgovarajući dokaz iz kojeg je vidljivo da je zbog epidemije i/ili potresa došlo do pogoršanja njihovog financijskog položaja, u vidu smanjenja primanja, gubitka posla ili, primjerice, nastale štete u potresu. Dokumentacija koja se može priložiti kao dokaz prikazana je uz online obrazac, zajedno s popisom najčešćih pitanja i odgovora. Po zaprimanju zahtjeva, banka će pregledati dostavljenu dokumentaciju te kontaktirati klijente s uputom o daljnjim koracima.

S druge strane, poslovni subjekti će za korištenje odgode otplate aplicirati na posebno kreiranoj platformi Financijske agencije (FINA), koja bi u sljedećim danima trebala omogućiti i u tu opciju. Do tog trenutka, mogu kontaktirati i svoje financijske zastupnike u banci. Nakon prijave na online sustav FINA-e, tvrtke nastavljaju komunikaciju s bankom radi operativne realizacije odgode plaćanja. U svrhu dokaza i procjene učinaka o tome kako je trenutačna situacija negativno utjecala na sposobnost redovitog servisiranja njihovih kreditnih obveza, tvrtke će ispuniti poseban obrazac kojim će to potvrditi.     

Novo financiranje u vidu kredita za likvidnost i radni kapital

Dodatno, na spomenutoj online platformi FINA-e poslovni subjekti mogu aplicirati i za dobivanje kredita za očuvanje financijske likvidnosti i radni kapital, uz garancijske sheme podržane od strane Hrvatske banke za obnovu i razvoj te Hrvatske agencije za malo gospodarstvo. Sama prijava preko online platforme FINA-e ne podrazumijeva automatsko odobrenje kredita, već poslovni subjekti nakon prijave, daljnju komunikaciju radi moguće operativne realizacije kredita nastavljaju s bankom. Odluku o odobrenju takvih kredita donosit će banka temeljem vlastitih kriterija i poslovnih politika.

Nastavak redovite otplate za klijente koji nisu pogođeni trenutačnom situacijom

Važno je naglasiti da se očekuje da tvrtke i građani koji nisu pogođeni trenutačnom situacijom, ne bilježe smanjenje prihoda koje se može povezati s novonastalim okolnostima te, u skladu s time, imaju mogućnost nastaviti s redovnim podmirivanjem svojih obveza, nastave s redovitom otplatom kredita, jer tako svakako zadržavaju status urednog klijenta u banci. Naravno, u slučaju promijenjenih okolnosti kasnije tijekom godine, odnosno pada njihovih poslovnih ili osobnih prihoda zbog situacije s koronavirusom, mjere odgode plaćanja kreditnih obveza mogu se primijeniti i na te klijente.

(ps/sm)

 

 

 

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox