ICERTIAS istraživanje: Preferirani posao u Hrvatskoj je u privatnoj tvrtki - uz minimalan stres - za 7.000HRK

Najnovije istraživanje kvalitete QUDAL za potrebe QUDAL – QUality meDAL certificiranja međunarodne organizacije ICERTIAS u Hrvatskoj daje zanimljiv uvid u percepciju hrvatskih građana o preferencijama Hrvata kada je riječ o zapošljavanju, kao i percepciji kvalitete hrvatskih građana o raznim opcijama poslova i radnih mjesta koja se nude na hrvatskom tržištu rada.


Predmetna ICERTIAS anketa provedena je na teritoriju Republike Hrvatske tijekom svibnja, lipnja i srpnja 2019. na uzorku od 23.280 hrvatskih građana - korisnika interneta. Ispitivanje se provodilo online, putem web obrasca na reprezentativnom uzorku opće populacije za RH (korisnici interneta), a jedini uvjet za ispunjavanje web obrasca bila je minimalna dobna starost od 18 godina. Podaci su obrađeni u kolovozu i rujnu 2019.

KVALITETNO RADNO MJESTO U HRVATSKOJ - ŠTO JE TO?
Cilj ICERTIAS - QUDAL istraživanja tržišta rada 2019 bio je saznati što je za hrvatske građane kvalitetno radno mjesto i kako hrvatski građani percipiraju kvalitetan posao - ovisno o vrsti vlasništva tvrtke, veličini tvrtke, plaći, vrsti posla i dr. Iz rezultata istraživanja doznaje se primjerice, da bi većina hrvatskih građana najradije radila za privatne tvrtke - i to prvenstveno za one u većinskom hrvatskom vlasništvu. Preferirana tvrtka za rad bila bi srednje veličine (51 - 500 zaposlenih). Iz rezultata istraživanja doznaje se i kako bi prosječni hrvatski građanin bio zadovoljniji s radnim mjestom koje izaziva minimalan stres i donosi prosječnu plaću, nego sa znatno stresnijim i izazovnijim radnim mjestom i iznadprosječnom plaćom. Prema mišljenju ispitanika, za većinu građana Hrvatske idealna plaća iznosi 7.000 kn neto, a na radnom mjestu im je najbitnija dobra plaća, zatim mogućnost napredovanja, zanimljiv posao te u konačnici niska razina stresa.

KONKRETNI POSTOCI I ODGOVORI
Kako odgovori izgledaju kada se pogledaju u točnim omjerima i postocima? Pogledajmo prvo pitanja s unaprijed ponuđenim odgovorima (važna napomena: kod svih ovakvih pitanja, ponuđeni odgovori ponuđeni su u rotaciji - neki ispitanici dobili su jedan odgovor kao prvi ponuđeni, dok su drugi ispitanici taj isti ponuđeni odgovor dobili na drugom, trećem itd. ponuđenom mjestu). Na prvo pitanje vezano uz vlasničku strukturu poslodavaca: „Za kakvu tvrtku biste najradije radili u Hrvatskoj?“ od dva ponuđena odgovora, najveći broj ispitanika odabrao je odgovor: „Tvrtka u većinskom privatnom vlasništvu“ – njih čak 64,3%. Ostali ispitanici odabrali su drugi ponuđeni odgovor: "Tvrtka odnosno institucija u većinskom javnom vlasništvu - državno, gradsko i sl.".

Na drugo pitanje: "Za kakvu biste privatnu tvrtku najradije radili kada je riječ o vlasničkoj strukturi?" nešto veći broj ispitanika (54,9%) odabrao je odgovor: "Privatna tvrtka u hrvatskom vlasništvu", dok su preostali ispitanici odabrali drugi ponuđeni odgovor: "Privatna tvrtka u inozemnom vlasništvu". Na pitanje: „Za kakvu biste tvrtku najradije radili?“ (kada je riječ o veličini tvrtke obzirom na broj zaposlenika), od ponuđenih odgovora, najveći broj ispitanika odgovorio je da im je svejedno koliko je tvrtka velika (38,6%); 25,6% odabralo je kao odgovor: „Srednju (51 – 500 zaposlenih)"; 17,9 % odabralo je kao odgovor: „Malu (11 – 50 zaposlenih)"; 10,3% odabralo je odgovor: „Veliku (više od 500 zaposlenih)“ te na koncu 7,6% ispitanika odabralo je odgovor: „Mikro (1 – 10 zaposlenih)“.

Kada je riječ o prihvatljivoj razini stresa i plaće, na pitanje: „Kakav biste posao najradije odabrali?“, najveći broj ispitanika – čak 54,6% odabrao je odgovor: „Minimalan stres, optimalna količina posla i prosječna plaća“; 34,8% ispitanika odabralo je odgovor: „Znatnijistres, izazovan posao i iznadprosječna plaća“; 4,6% odabralo je odgovor: „Nimalo stresa, iznimno malo rada i ispodprosječna plaća“ i konačno, 6,0% ispitanika odabralo je ponuđeni odgovor: „Ne mogu se odlučiti“.

Na pitanje: „Koja je, po vašem mišljenju, idealna (realna) plaća za vas u Hrvatskoj (dakle, plaća s kojom biste vi bili iznimno zadovoljni kada biste ju imali i za koju smatrate da je
realna i ostvariva obzirom na vaš posao, razinu odgovornosti, količinu posla i stresa na radu kojem ste izloženi):“ svaki peti ispitanik (20%) odabrao je odgovor: „7.000 HRK neto“.
Na drugom mjestu pozicionirao se ponuđeni odgovor: „8.000 HRK neto“ sa 14,3% glasova, 11,7% ispitanika odabralo je odgovor: „5.000 HRK neto“; 11,2% ispitanika odabire odgovor:
„10.000 HRK neto“; 11,1% ispitanika odabire odgovor: „6.000 HRK neto“; 8,2% ispitanika smatra da njihova idealna plaća iznosi: „Više od 10.000 HRK“; 7,7% ispitanika bilo bi
zadovoljno s plaćom od „9.000 HRK neto“, a 6,6% ispitanika bilo bi zadovoljno s plaćom „Do 5.000 HRK neto“; 5,6% ispitanika odabire odgovor: „Više od 15.000 HRK neto“, te u
konačnici 3,6% ispitanika bilo bi zadovoljno s plaćom koja iznosi „Više od 20.000 HRK“.

Na pitanje: „Što vam je najbitnije na radnom mjestu?“ najveći broj ispitanika odabire ponuđen odgovor: „Dobra plaća“, njih 26,0%; zatim 17,2% glasa za: „Mogućnost napredovanja“; 13,5% ispitanika odabire: „Zanimljiv posao“; 9,9% ispitanika odabire: „Niska razina stresa“; 7,3% ispitanika smatra da je na radnom mjestu najbitnija stavka „Dobre kolege“; 5,7% odabire odgovor: „Dobar direktno nadređeni šef“; 3,7% ispitanika odlučilo se za „Ugodan prostor za rad“; 3,7% ispitanika za: „Da radim odgovoran posao“; 2,0% ispitanika za „Dobri tehnološki radni uvjeti"; 2,0% ispitanika za: „Mogućnost dodatne edukacije“ te u konačnici 1,0% ispitanika smatra kao najbitniju stavku na radnom mjestu: „Da radim posao koji nije odgovoran“. Dodatno, 7,8% ispitanika odabire ponuđeni odgovor: "Ništa od gore navedenoga" i takvima se nudi mogućnost da navedu neki svoj drugi razlog. Međutim, većina ispitanih u pravilu kod odabira ovog odgovora ne nudi nikakav drugi konkretan odgovor.

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox