ZOR

14/04/2016

STRUČNJACI POSLOVNOG SAVJETNIKA ODGOVARAJU: Dvokratno radno vrijeme - dvostruki troškovi prijevoza i dodatak za dvokratni rad?

Kada se radi dvokratno ima li radnik pravo na duple troškove prijevoza? Da li radnik koji radi u dvokratnom radnom vremenu treba imati još neka prava odnosno dodatke na plaću, budući da je ZOR nedorečen po pitanju ove tematike? Pitanje je post...

Više
31/07/2014

Stručnjaci Poslovnog savjetnika odgovaraju: Naplata poslodavca ustegom plaće

Prilikom zasnivanja radnog odnosa radnik je dao prethodnu suglasnost poslodavcu za ustegu od plaće u slučajevima nekih troškova koji bi za poslodavca mogli nastati kod trajanja i/ili budućeg produženja radnog odnosa tome radniku. Može li radnik ipak tra...

Više
11/07/2014

Stručnjaci Poslovnog savjetnika odgovaraju: HZZZ i odluka o otkazu

Poslodavac ne može po ZOR-u provesti otkazivanje radnicima za koje je obvezan program zbrinjavanja viška radnika u roku od tridest dana od dostave programa Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Međutim, odluka o otkazu donesena je zbog gospodarskih i organiz...

Više
08/07/2014

Stručnjaci Poslovnog savjetnika odgovaraju: Uznemiravanje zaposlenika

Kako da poslodavac pravilno provede postupak izricanja upozorenja, odnosno kako da provede postupak sankcioniranja radnika/poslovođe protiv kojeg je radnik podnio moguće opravdanu prijavu za zaštitu dostojanstva od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja? Zan...

Više
02/07/2014

Stručnjaci Poslovnog savjetnika odgovaraju: Otpremnina zbog nesposobnosti za rad

Može li radnik, koji je pretrpio ozljedu na radu te je nesposoban za rad na poslovnima na kojima je radio, potraživati otpremninu u većem iznosu od inače predviđene u članku 119. ZOR-a ? Pitanje je postavio čitatelj Poslovnog savjetnika, a odgovara sav...

Više
01/07/2014

Stručnjaci Poslovnog savjetnika odgovaraju: Mirenje u normativnim aktima trgovačkog društva

Rješavanje sporova i konflikata među zaposlenicima i onih između poslodavca i radnika čini nam se dobrodošlim radi izbjegavanja skupog parničenja. Na koji način možemo odrediti postupak mirenja kao obveznim prije podnošenja tužbi u našem društvu? P...

Više
30/06/2014

Stručnjaci Poslovnog savjetnika odgovaraju: Prestanak ugovora o radu navršenjem godina života i staža osiguranja radnika

Radnica je navršila 63 godine života i 38 godina staža. S obzirom da je ispunila uvjete života za punu starosnu mirovinu i navršila navedeni broj godina mirovinskog staža, da li može doći do prestanka radnog odnosa radi odlaska u mirovinu? Zanima čita...

Više
27/06/2014

Stručnjaci Poslovnog savjetnika odgovaraju: Usmeni dogovor i ugovor o radu

Nakon usmenog dogovora, tek naknadno sklopljen je sa radnikom ugovor o radu u pisanom obliku kako to propisuje Zakon o radu. Od kojeg trenutka poslodavac i radnik imaju prava i obveze prema tako sklopljenom ugovoru o radu? Zanimalo je čitatelja iz Siska, a od...

Više
13/06/2014

Stručnjaci Poslovnog savjetnika odgovaraju: Primjerena i minimalna plaća

Zbog određenih organizacijskih razloga, hitnosti i dr. nismo precizno u Ugovoru o radu odredili visinu plaće, a ista nije određena niti kolektivnim ugovorom niti pravilnikom, pa smo zaključili da smo sukladno članku 82. aktualnog Zakona o radu radniku u o...

Više
26/05/2014

Koliko ste spremni za otkaz?

Otkaz je ono što se događa samo drugima, zar ne? Ako ne kasnite na posao, marljivo radite i na vrijeme izvršavate svoje zadatke, kako biste mogli dobiti otkaz? Imamo li kontrolu nad situacijom? Znate li što piše u Zakonu o radu, vašem kolektivnom ugovoru...

Više

Stranice

Hosted by Mydataknox