Aktualno

35. tradicionalna, najveća konferencija za proizvođače i trgovce MAGROS 2023

U nastojanju da pratimo trendove na svjetskom tržištu pokušavamo kroz sadržaj skupa upozoriti na određena kretanja i njihov odraz na ukupnu maloprodaju. Pritom imamo na umu da je trgovina najraširenija djelatnost u okviru EU, zapošljava najveći broj ljudi i bitan je čimbenik u stabilizaciji tržišnih kretanja. Konačno, i u nas je trgovina kao djelatnost visoko na ljestvici...

Stranice