Tržište osiguranja u RH u 2022.

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za srpanj 2022. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 7.949.120.873 kn, što predstavlja rast  od 7,52% u odnosu na 2021. godinu.


Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 77,52% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 6.177.672.172 kn i viša je 10,38% u odnosu na prethodnu godinu.

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 1.888.426.347 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 5,87% u odnosu na prethodnu godinu. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 23,76% te 30,57% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija 1.801.006.386 kn i viša je 5,91% u odnosu na prethodnu godinu. U 2022. sklopljeno je 1.650.623 police odnosno 58.376 polica (3,67%) više nego prethodne godine.

Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.091,11 kn te je 2,17% veća u odnosu na  2021. kada je iznosila 1.067,97 kn.

Životna osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 1.771.448.701 kn, te bilježi pad od 1,41%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 22,28% (u 2021. je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 24,30%).

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.299.852.940 kn, odnosno premijom manjom 13,20% u odnosu na 2021., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 73,38%, te u ukupnoj premiji s 16,35%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 390.691.874 kn i udjelom u ukupnoj premiji 4,91% uz značajan rast u odnosu na prethodnu godinu od 77,27%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 69.920.756 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 0,88% i padom od 1,91%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 9.278.783 kn i rastom od 64,35% u odnosu na prethodnu godinu, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 1.704.349 kn i padom od 12,46% u odnosu na 2021. PS/SM

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox