Tržište osiguranja u RH za travanj 2020.

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za travanj 2020. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 3.871.816.473 kn, što predstavlja pad od 0,65 % u odnosu na 2019. godinu.


Neživotna osiguranja
U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 74,66% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 2.890.671.939 kn i viša je 4,34% u odnosu na prethodnu godinu.
Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 797.552.589 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 5,36% u odnosu na prethodnu godinu. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 20,60% te 27,59% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.
U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 753.010.953 kn i viša je 5,29% u odnosu na prethodnu godinu. U 2020. sklopljeno je 740.463 polica odnosno 4.697 polica (0,63%) manje nego prethodne godine.
Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.016,95 kn te je 5,96% veća u odnosu na 2019. kada je iznosila 959,73 kn.

Životna osiguranja
Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 981.144.534 kn, te bilježi pad od 12,91%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 25,34% (u 2019. je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 28,91%).
U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 795.974.226 kn, odnosno premijom manjom 11,28% u odnosu na 2019., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 81,13%, te u ukupnoj premiji s 20,56%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 134.980.438 kn i udjelom u ukupnoj premiji 3,49% uz pad u odnosu na prethodnu godinu od 25,72%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 43.250.245 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 1,12% i rastom od 1,89%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 5.801.222 kn i rastom od 47,46% u odnosu na prethodnu godinu, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 1.138.404 kn i padom od 14,19% u odnosu na 2019. PS/SŠ

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox