Branko Pavlović: Uspjeh se može mjeriti, analizirati i ocjenjivati

Uspješne tvrtke trebale bi težiti da budu sjajno mjesto za sjajne ljude koji rade sjajan posao- Marilyn Carlson


Da, budimo realni, igrajmo svoju igru ako želimo  ploviti ovim silama i haridbama našeg vremena. U životu, kako nas samih , tako i tvrtki imamo samo dvije mogućnosti, pronalaziti izgovore ili činiti promjene. Jasno je koja nas opcija, kao i tvrtku, vodi ostvarivanju snova (poručuje Christina De Busk). Stoga je važno znati tko smo, tko je i što je tvrtka, kako bi našli odgovore na pitanja. Što je svrha  tvrtke? Po čemu želimo da pamte tvrtku? Zašto postoji tvrtka? Da li je tvrtka izvrsna i koliko? Kako je razviti, ako se uopće može razviti?

I u tom svijetlu, traženja odgovora, može se reći da izvrsnost nije neki urođeni gen koji je povlastica rijetkih. Upravo suprotno, IZVRSNOST je sinergija prakse, navika  i ponašanja, koje se može naučiti, razviti i poboljšavati. Pa, česte primjedbe, onih koji traže izgovore, da se izvrsnost ne može postizati i mjeriti je netočna. Uspješnost, kao i  IZVRSNOST se može analizirati, ocjenjivati  na razini  tvrtke ili parcijalno  na izdvojenim organizacijskim područjima (prodaja, nabava, logistika, financije, marketing, digitalizacija, ljudski resursi…….) koristeći neke od poznatih modela. Jedan od modela, koji se često primjenjuje u EU, kreirao  je The European Foundation for Quality Managment (organizacija koju je 1988. godine, osnovalo 14 uspješnih velikih tvrtki, s ciljem poticanja porasta izvrsnosti tvrtki u svjetskom gospodarstvu) -EFQM koncept. Na našem prostoru, u svom radu  najviše proučava i procjenjuje te provodi ovu metodu Nikola Nikšić - CMC Konter d.o.o.

Temeljni EFQM koncept sastavljen je od devet ključnih čimbenika - područja izvrsnosti, koji se mjere i čijim se razvojem upravlja, od kojih pet predstavlja ono što tvrtka provodi (POKRETAČI, udio  u ocjenjivanju 50%, a četiri ono što postiže ( REZULTATI ILI POKAZATELJI, udio  u ocjenjivanju 50%)

Devet ključnih čimbenika ove metode su:

- IZVRSNO VODSTVO (leadership) podrazumijeva da lideri uspješno razvijaju misiju, viziju, vrijednosti i etiku; da lideri osiguravaju da se sustav menadžmenta kontinuirano razvija provodi i unapređuje; da lideri intenzivno surađuju s kupcima, drugim partnerima i predstavnicima društvene zajednice; da lideri jačaju kulturu izvrsnosti zajedno sa svim  zaposlenicima u tvrtki; da lideri identificiraju i potiču promjene kojima se uklanjaju smetnje i uvode unapređenja

- IZVRSNE POSLOVNE POLITIKE I STRATEGIJE podrazumijevaju da  se temelje na sadašnjim i budućim ekonomski  razumnim potrebama i očekivanjima te mogućnostima dionika; da se temelje na relevantnim informacijama šireg i užeg vanjskog i internog okruženja; da se kontinuirano analiziraju, revidiraju, razvijaju i osuvremenjuju

- IZVRSNI SUSTAVI UPRAVLJANJA LJUDSKIMPOTENCIJALIMA I NJIHOVIM RAZVOJEM podrazumijeva da su planirani, upravljani i unapređivani u skladu sa strategijom i potrebama njezine uspješne provedbe; da su znanja i sposobnosti ljudi identificirani, kontinuirano se evaluiraju i sustavno unapređuju; da su ljudi uključeni, poticani  i osposobljeni za preuzimanje odgovornosti i akciju; da je interna komunikacija razvijena, da se njome sustavno upravlja i razvija; da se ljudi nagrađuju i dobivaju priznanja primjenom načela opće pravednosti, da se vodi briga o njihovoj sigurnosti i zdravlju

- IZVRSNO UPRAVLJANJE PARTNERSTVIMA I RESURSIMA podrazumijeva da su odnosi s ključnim eksternim partnerima planirani i realizirani u skladu sa strategijom; da se financijskim resursima koristi u uravnoteženom stvaranju  kratkoročnih probitaka  i dugoročno održivog stabilnog i sigurnog poslovanja; da se dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom koristi u svrhu optimalnih ekonomskih efekata uvažavajući najbolje  prakse na području brige o okolišu; da se tehnologijom i digitalizacijom  procesa upravlja i razvija u smislu najbolje iskoristivosti  i primjene adekvatnih  naprednih koncepata i rješenja

- IZVRSNOST PROCESA podrazumijeva da su sistematično dizajnirani, da se implementiraju i primjenjuju adekvatni modeli za upravljanje kvalitetom; da se  procesi unapređuju korištenjem  inovacija koje su ekonomski opravdane, predstavljaju  i stvaraju dodanu vrijednost za dionike; da su proizvodi i usluge dizajnirani  i razvijani na temelju potreba, očekivanja i potencijala tržišta; da se proizvodi i usluge  proizvode, isporučuju i održavaju u skladu s preuzetim obvezama i najboljim praksama; da se veze s tržištem (kupcima i drugim tržišnim sudionicima) razvijene i kontinuirano se unapređuju na temelju sustavnog prikupljanja, analiziranja i razumijevanja informacija

- IZVRSNOST REZULTATA OSTVARENIH S TRŽIŠNIM PARTNERIMA podrazumijeva da se stvarno mjeri njihovo zadovoljstvo; da se stvarno mjeri njihova lojalnost; da se uvažavaju opravdani prigovori i reklamacije tržišnih partnera; da se prihvaćaju ekonomski razumne sugestije i prijedlozi tržišnih partnera

- IZVRSNOST REZULTATA OSTVARENIH NA PODRUČJU LJUDSKIH POTENCIJALA podrazumijeva da se mjeri percepcija zaposlenika prema organizaciji i rezultatima; da se mjeri razina općeg zadovoljstva i motiviranosti uposlenika; da se mjeri kvaliteta interne komunikacije, timskog rada i organizacijskog učenja

- IZVRSNOST NA PODRUČJU DOP-a  podrazumijeva da se mjeri percepcija  društvene zajednice o odgovornom ponašanju  i poslovanju tvrtke;  da se procjenjuje razina uključenosti  tvrtke u aktivnosti društvene zajednice, da se mjeri utjecaj tvrtke na okoliš i ekologiju; da se  razmatraju i uvažavaju primjedbe i prijedlozi društvene zajednice vezani uz aktivnost tvrtke

- IZVRSNOST NA PODRUČJU KLJUČNIH POKAZATELJA USPJEŠNOSTI podrazumijeva da tvrtka sustavno mjeri svoje rezultate primjereno ključnim elementima poslovnih politika, strategija i operativnih planova; da se rezultati mjere razumijevajući što su pokretači uspjeha  u ostvarenju ciljeva, a što pokazatelji uspješnog ostvarenja ciljeva; da se uravnoteženo mjeri poslovna izvrsnost (da se rade prave stvari ) i operativna izvrsnost (da se radi na pravi način ); da se rezultati mjere uravnoteženo informacijskim i financijskim pokazateljima.

Biti svoj u svijetu koji nas neprestano tjera da budemo nešto drugo, najveće je postignuće (R. W. Emerson), pa tako i tvrtke  moraju  biti svoje, kako bi uspješno plovile i težila  uspjehu - izvrsnosti.

Pri komercijalizaciji svrhe postojanja i poslovanja (misija i vizija) i temeljnih vrijednosti tvrtke predvođene formalnim i neformalnim liderima  u namjeri da uspiju i opstanu na tržištu , pod utjecajem  raznih okolnosti  ponekad se pretjerano usredotoče na kratkoročne probitke, zanemarujući dugoročnu stabilnost i sigurnost. U takovoj situaciji dolazi do izražaja  sva dubina i težina, (ne)sklad i snaga veza između tvrtke i svih dionika. Principi prosocijalnosti  svih dionika su jedan od onih kojima se modelira i interpretiraju održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje  na temelju općih  načela  slobode, zajedništvo, jednakost i solidarnost. Inzistira se da se provjerava i osigurava  da tvrtka  skladno udovoljava  interesima vlasnika, upravljača, djelatnika, kupaca i dobavljača, investitora i društvene zajednice .Osim dobiti namijenjene vlasnicima  i menadžerskih plaća  i nagrada koje su uglavnom vezane uz kratkoročne  financijske ciljeve (prihod i dobit) iznimno je važno znati  da li je tvrtka  djelovala i u korist ostalih zainteresiranih: plaće zaposlenicima kojima mogu zadovoljiti socijalne potrebe, porezi i druga davanja  potrebna za funkcioniranje društva u cjelini, zadovoljavanje potreba kupaca, podmirenje obveza prema dobavljačima  i kreditorima, primjeren povrat na uloženo investitorima.

Njegovanjem takvog sklada, na principima prosocijalnosti, prihod, profit i novac jasno se pozicioniraju kao pogonsko gorivo, a ne svrha tvrtke. 

U skladu s time moguće je odabirom, umrežavanjem i dodjeljivanjem težinskih udjela  i referentnih vrijednosti financijskih pokazatelja  te promatranjem njihovih trendova  u odnosu na postavljene  referentne vrijednosti  kreirati model koji indicira razinu  IZVRSNOSTI svake pojedine  tvrtkine aktivnosti. Naravno, dodatno vodeći računa  o specifičnostima  koje proizlaze  iz njihovih temeljnih djelatnosti  i veličina. Koliko je moguće, a moguće je  prosocijalnim principima da se tome nadodaju  dostupne informacije  koje ukazuju na razinu  razvijenosti i vrijednosti intelektualnog kapitala, toliko će indicija IZVRSNOSTI  biti vrjednija i manje podložna pogrešci. Naime, zaposlenici, ukoliko nisu sprečavani idu u susret izazovima.

Dr.sc. Isak Adizes : Ukoliko nisu sprečavani ljudi idu u susret izazovima, okruženje  u kojem funkcioniraju čini  da njihove skrivene mogućnosti rastu ili nestaju

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox