organizacijska kultura

17/04/2023

Kakva je vaša organizacijska kultura

Ana se našla u zbunjujućoj situaciji. Ništa od onoga što je bila čula na razgovoru za posao nije je pripremilo za ono što se počelo događati kad se naposlijetku pridružila timu i počela raditi. Prva dva tjedna dolazila je na posao u svojim omiljenim ...

Više
28/05/2019

Utjecaj organizacijske kulture na rezultate B2B prodavača

Svi znamo koliko je važno raditi na svom profesionalnom i osobnom razvoju. No, što kada uza sve  napore da se profesionalno nadograđujete, da ostvarite sve ono što se od vas očekuje, da budete sve bolji i bolji, vi zapravo osjećate da je poslovno ok...

Više
28/01/2019

Utjecaj organizacijske kulture na zadovoljstvo i radni učinak zaposlenika

Vjerojatno poznajete bar jednog kolegu, prijatelja, rođaka, koji vam na kavi redovito prepričava svoje nezadovoljstvo poslom i organizacijom u kojoj radi, pri čemu nema povjerenja u sustav kojem trenutno pripada, upravljačku strukturu ili prvog nadređenog...

Više
06/06/2014

Afterwork sa Srićom - Upravljanje konfliktima - stvaranje pozitivne organizacijske kulture

Nastavlja se ciklus motivacijskih predavanja prof. dr. Velimira Sriće „Afterwork sa Srićom“ s temom Upravljanje konfliktima - stvaranje pozitivne organizacijske kulture.    Konflikti su dio svakodnevnog života. Oni su prirodno povremeno stanje međul...

Više
28/08/2012

Direktor kao komunikator u stvaranju korporativne kulture

Organizacijska ili korporativna kultura danas se sve više smatra važnim organizacijskim konceptom, i organizacije koje su prepoznale njenu važnost ulažu napore da izgrade jedinstvenu i jaku kulturu koja će biti usklađena s ciljevima organizacije i koja ...

Više
17/04/2012

Što je muškarcima i ženama važno na poslu?

Svaka tvrtka ima svoju organizacijsku kulturu u kojoj su naglašene određene vrijednosti. Te vrijednosti mogu se vidjeti u pisanim, ali i u nepisanim pravilima o tome što se od zaposlenika očekuje, što se smije i podržava, a što je nepoželjno ili čak z...

Više
12/01/2012

Nekvalitetna komunikacija u organizaciji

Interna komunikacija se često usporeñuje i s mrežom ili pletivom koje drži (ili bi trebalo držati) organizacijske jedinice na okupu. No, interna komunikacija – ako nije dobra- postaje opasnom prijetnjom organizaciji koja ju može rastaviti na sastavne d...

Više
24/05/2011

DPE (live): VELIMIR SRIĆA: Superiorna organizacijska kultura

Budući da živimo u svijetu velikih promjena i informacijskog  društva, vrlo je važno za organizacije da budu ''cool'' i da se prilagode uvjetima koji se pred njih postavljaju. Ukoliko su organizacije ''cool'', utoliko će se njihovi proizvodi kupovati, be...

Više

Hosted by Mydataknox