23. međunarodni simpozij o kvaliteti „Kvaliteta-jučer, danas, sutra“

Od 16.-18. ožujka 2022. Hrvatska, Poreč, Hotel Valamar Diamant 4*, održat će se 23. međunarodni simpozij o kvaliteti  „KVALITETA – JUČER, DANAS, SUTRA“


HDMK je osnovano 3.7.1996. godine. Broji preko 150 članova iz zemlje i inozemstva. Cilj je HDMK okupljanje stručnjaka iz područja kvalitete zbog razvijanja, promicanja i širenja politike i razvoja sustava upravljanja kvalitetom sukladno sa zahtjevima međunarodnih normi ISO 9000, ISO 14000 i drugih. Zadatak je HDMK unapređivanje teorije, prakse i kulture kvalitete, znanstvenog i stručnog rada u području upravljanja kvalitetom te zalaganje za potpuniju primjenu.

Na dosadašnja 23 međunarodna simpozija o kvaliteti sudjelovalo je više od 1000 autora iz 40-tak zemalja svijeta, s 827 znanstvena i stručna rada objavljena u zbornicima. Visoki pokrovitelji 10. simpozija održanog u ožujku 2009. godine u Zadru, 15. simpozija održanog 2014. godine u Zagrebu i 20. simpozija održanog 2019. godine u Puli, bili su tadašnji predsjednici, odnosno Predsjednica Republike Hrvatske. Predsjednik Stjepan Mesić, osobno je i otvorio 10. simpozij 2009. godine u Zadru.

HDMK okuplja znanstvenike i stručnjake, menadžere kvalitete, okoliša, sigurnosti, rizika te auditore, savjetnike i sve druge koji se izravno ili neizravno bave problemima kvalitete, s ciljem:

 • stvaranja mogućnosti za zajednički pristup unapređenju kvalitete,
 • organiziranog djelovanja na promociji i popularizaciji kvalitete sustava upravljanja,
 • širenja kulture kvalitete,
 • zaštite strukovnih interesa članova,
 • uzdizanja znanstvenih i stručnih kadrova u području upravljanja kvalitetom.

HDMK i njegovi članovi ostvaruju djelatnost u duhu afirmacije načela upravljanja kvalitetom i unapređivanja tržišnog gospodarstva, društvene odgovornosti i opće demokratizacije društva. Članovi HDMK istaknuti su znanstvenici i stručnjaci u području sustava upravljanja i drugima: prorektori sveučilišta i dekani fakulteta, istaknuti sveučilišni profesori, političari, vrhunski menadžeri, ravnatelji brojnih institucija i agencija te stručnjaci iz prakse koji svakodnevno promiču načela upravljanja kvalitetom u različitim djelatnostima u svojim poduzećima i drugim organizacijama.

HDMK je u dosadašnjem radu pokrenulo niz inicijativa u svrhu povećanja konkurentnosti gospodarstva te kvalitetnijeg pozicioniranja Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu, kao što su:

 • inicijativa za osnivanje te suosnivanje Zaklade Hrvatske nagrade za kvalitetu;
 • MSEECQI – pokretanje Inicijative za kvalitetu zemalja srednje i jugoistočne Europe te potpisivanje Memoranduma o suradnji i razumijevanju, kojeg su potpisnici organizacije, fakulteti i asocijacije iz: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Češke, Mađarske, Slovačke, Srbije, Poljske, Rusije, Rumunjske i Hrvatske;
 • Inicijativa „Kvaliteta kao strategija“, upućena Predsjednici Republike Hrvatske, Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj udruzi poslodavaca;
 • Inicijativa „Kvaliteta kao strategija“ i potpora projektu uvođenja sustava kvalitete u javnu upravu RH;
 • Inicijativa Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti za ustanovljenje Znanstvenog vijeća za kvalitetu;
 • Inicijativa „Kvaliteta kao strategija“, upućena Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova, koje je najavilo donošenje sveobuhvatne strategije razvoja Hrvatske do 2030. godine;
 • Inicijativa za uspostavljanje godišnje Nagrade Dr. sc. Josip Čiček za najbolje studentske radove iz područja sustava upravljanja;
 • Inicijativa za povećanje domaće komponente u turističkom proizvodu Hrvatske, upućena Ministarstvu turizma i sporta;
 • Inicijativa za uspostavljanje kriterija izvrsnosti u obrazovanju, upućena Ministarstvu znanosti i obrazovanja, te niz drugih inicijativa;
 • Odluka o osnivanju Hrvatske akademije za kvalitetu.

Kao i do sada, HDMK organizirajući 23. međunarodni simpozij o kvaliteti, čini napor u okupljanju kritične mase znanja i kompetencije na području sustava upravljanja kako bi dalo doprinos razvoju svjesnosti o potrebi značajnije primjene načela upravljanja kvalitetom u modeliranju razvojnog koncepta kompatibilnog sa svim ekonomskim sustavima. Tako osmišljen razvoj doprinosi konkurentnosti gospodarstva kao pretpostavke osiguravanja kvalitetnijeg života svojih građana, što je suština politike svih demokratskih sustava. Osobito u novonastalim uvjetima kad sustavi upravljanja kvalitetom uspostavljeni u pojedinačnim entitetima nisu više dovoljni za ostvarivanje globalnih ciljeva kvalitete, već se implementacija i sustav upravljanja kvalitetom trebaju usmjeravati prema nositeljima javnih funkcija i društvenim zajednicama. Problem klimatskih promjena i sve viši stupanj opredijeljenosti ključnih čimbenika ka poduzimanju mjera u cilju ublažavanja nastale štete u narednim decenijama, područje su koje traži dodatne resurse, uključivo sveukupno znanje čovječanstva.

23. simpozij organiziramo u Istarskoj županiji, jednom od ekonomski najrazvijenijih dijelova Republike Hrvatske, u Poreču. Eufrazijevu baziliku, kao najvredniji spomenik kulture u Poreču, godine 1997. UNESCO je proglasio Svjetskom kulturnom baštinom. Kontinuitet ljudskog življenja na ovim prostorima može se pratiti unatrag više od 2.000 godina. PS/SM

program

 

 

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox