Nova analiza Graylinga ispituje povećanje važnosti gradova kao centara moći u današnjem društvu i kako utjecati na njih

Prema novom izvještaju međunarodne komunikacijske agencije Grayling,  gradovi sve češće preuzimaju primat pred državama i postaju ključne točke fokusa marketinških i komunikacijskih stručnjaka. Glavni razlog fokusa na gradove je upravo njihova rastuća ekonomska i kulturološka moć. Grayling je analizirao što ovakav razvoj znači za rad na području odnosa s javnošću i komunikacija.


U izvještaju pod nazivom Nove države (New nations) naglasak je na uvidu u ono što pokreće gradove. Ovo istraživanje odgovara na sljedeća pitanja: gdje se nalaze kreatori trendova i novac, kao i na koji način  marketinški stručnjaci mogu osigurati povrat investicija ako se usmjere na gradove.

U svakom gradu postoji određen ekosistem moći i utjecaja

Ovaj izvještaj identificira četiri točke utjecaja koje su zajedničke većini gradova, ispituje značaj moći i utjecaja koje one imaju jedne na druge, kao i utjecaj koje imaju na same stanovnike. Ta četiri ključna čvorišta utjecaja i moći u gradovima su mediji, influenceri, gradske vlasti i posebne interesne skupine:

Mediji – rad medija je i ostaje važan – unatoč digitalnoj transformaciji, medijske kuće zadržavaju značajan utjecaj kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini. Digitalni mediji otvaraju nove mogućnosti putem individualnog mikro-targetiranja.

Interesne skupine – svaki grad ima svoje zasebne interesne skupine. Neke od njih su uhodane te dobro organizirane, druge neformalnije i nestalne, ali sve imaju veliki utjecaj te ih ne treba ignorirati.

Gradske vlasti – zbog njihove ekonomske superiornosti, veliki gradovi imaju i velik politički utjecaj. Gradonačelnici diljem svijeta imaju značajan potencijal moći te kontroliraju sudbinu velikih širenja gradova od osmišljavanja javnog prostora do politike stranih ulaganja.

Influenceri – možete ih voljeti ili mrziti, ali influnceri su tu da ostanu. Ljudska želja za uzorima poput „ti i ja“ vodi do povećanja „mikro-influencera“ posebice u gradovima. Njihova povezanost sa zajednicom doživljava se iskrenom i autentičnom te im omogućava veliki utjecaj u grupi.

„Odnos snaga ovih utjecaja razlikuje se od grada do grada”, izjavila je Nataša Trslić Štambak direktorica tvrtke Grayling za jugoistočnu Europu. „Pokušaj da se sa što manjim budžetima komunicira na više različitih kanala dovodi do rasplinjavanja poruke i ne donosi rezultate. Komunikacijski i marketinški stručnjaci moraju prepoznati moć koju u sebi nose ‘nove države’ i shvatiti na koji način mogu koristiti različite izvore utjecaja u svom poslu. Komunikacijski stručnjaci, dakle, moraju biti podjednako upoznati s djelovanjem mikro-influencera, kao i tradicionalnih interesnih skupina iz svog okruženja.“

Prema previđanjima Ujedinjenih naroda u 2016. godini, gradovi će rasti još brže a više od polovice stanovništva već živi u gradovima. Od 2030. godine ta brojka će se popeti na dvije trećine. Do tada će biti deset puta više mega-gradova, odnosno gradova s više od 10 milijuna stanovnika. Gledano s ekonomske strane to znači da će do 2025. godine 60 posto ukupnog globalnog ekonomskog outputa biti generirano u gradova. „Iako smo mi u Hrvatskoj daleko od tih mega-gradova, brandovi, tvrtke i njihovi komunikacijski stručnjaci moraju reagirati na ovaj urbani razvoj kako bi ostali relevantni,“ dodala je Nataša Trslić Štambak. 

Istraživanje Nove države je dio serijala “Advantage series” agencije Grayling, istraživačkog i informativnog programa koji se odnosi na reputacijske i komunikacijske  izazove s kojima se organizacije danas susreću. 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox