OKiZA 2020. Opatijska kultura i zeleni aktivizam

Udruga Žmergo u suradnji sa Savjetom mladih Grada Opatije poziva umjetnike i zainteresiranu javnost na prijavu projekata u kulturi u sklopu programa OKiZA 2020. (Opatijska kultura i zeleni aktivizam). Program se provodi u sklopu opatijskog susjedstva programskog pravca 27 susjedstava, u okviru projekta Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture, a čiji je nositelj Udruga Žmergo.


Program OKiZA osmišljen je kao impuls razvoju kreativnih sadržaja u kulturi na području Opatije te pružanju podrške umjetnicima u njihovom nastojanju da utječu na kvalitativne promjene u društvu u području očuvanja okoliša i “zero waste” koncepta u turizmu.

Nakon zaprimljenih online prijava, stručni žiri će odabrati 10 kreativnih projekata koje će njihovi autori predstaviti zainteresiranoj javnosti putem kratkih, 5-minutnih interaktivnih i multimedijalnih prezentacija na javnom događaju u Kulturnom centru Gervais u Opatiji, 15. listopada 2020. godine .

Najzanimljiviji projekt kojeg žiri i prisutna publika prepozna kao najkvalitetniji i najkorisniji za zajednicu, osvojit će financijsku podršku u vrijednosti o d 5.000 kn (bruto) kako bi se isti realizirao na području Opatije, najkasnije do lipnja 2021. godine.

ROK

Natječaj je otvoren za prijave do 28. rujna 2020. (do 14 sati).

PRIJAVITELJI
Na natječaj se mogu prijaviti fizičke osobe (minimalna dobna granica jest navršenih 18 godina) i pravne osobe (udruga, umjetnička organizacija, poduzeće i sl.). Prijavitelji ne moraju imati sjedište ili prebivalište na području Opatije.

Pri ispunjavanju obrasca prijave na natječaj OKiZA potrebno je obratiti pozornost na detaljan opis koji će žiriju omogućiti uvid u predložen rad, kao i tehnički opis izvedbe s predviđenom lokacijom i trajanjem (način postavljanja i skidanja rada te popis potrebne opreme).

Kako bi prijava bila uspješna potrebno je dostavljanje dodatnih materijala i dokumenata kojim se stječe sveobuhvatniji uvid u vrstu i kvalitetu projekta koji se prijavljuje (skica, fotografija, video zapis ili dr.). Materijale je moguće dostaviti e-poštom na kultura@zmergo.hr te obavezno u nazivu maila upisati Ime i prezime prijavitelja te naziv natječaja OKiZA 2020. ( Ime Prezime, OKiZA 2020. ).

E-pošte s dodatnim materijalima pristigle nakon roka za prijavu neće se uzimati u obzir pri procjenjivanju projekta od strane žirija.

Dokumentacije je dostupna i u e formatu na web stranici Udruge Žmergo.

PROVEDBA NATJEČAJA U SLUČAJU POOŠTRAVANJA EPIDEMIOLOŠKIH MJERA

Ovisno o daljnjem razvoju epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a s ciljem zaštite života i zdravlja pučanstva u Republici Hrvatskoj, predviđena je alternativa provedbe natječaja, odnosno predstavljanja kreativnih ideja kandidata odabranih u uži izbori, kao i konačni odabir pobjednika natječaja u online domeni.

Rezultati prvog kruga natjecanja bit će objavljeni 02. listopada 2020. na internetskoj stranici zmergo.hr. U slučaju pogoršane epidemiološke slike i pooštravanja mjera izabrani kandidati iz užeg kruga bit će obvezni dostaviti prezentaciju putem videa u trajanju od 5 minuta u roku od 7 dana od objave rezultata prvog kruga natjecanja, 09. listopada 2020. do 12 sati, kojom simuliraju predstavljanje svoje ideje uživo na manifestaciji u Centru Gervais pred publikom i žirijem. Video prezentacije će biti objavljene na web i Facebook stranici Žmerga te na taj način javno dostupne gledateljima za glasanje sve do 15. listopada 2020. do 12 sati, do kada će se i zaprimati glasovi publike čiji će zbir biti pridodani glasovima stručnog žirija. Objava pobjednika natječaja bit će na web i Facebook stranici Udruge Žmergo.

INFORMACIJE

Eventualna pitanja u vezi natječaja i upite slati na kultura@zmergo.hr .
Pratite natječaj, projekt i aktivnosti vezane uz OKiZA na WEB / FACEBOOK .

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox