Planeri – preduvjet da se uspjeh i dogodi

09/07/2018

Nije važno radimo li, važno je što radimo!


Definicija

Planeri su obrasci u koje upisujemo potrebne aktivnosti koje treba učiniti da se postignu željeni ciljevi na optimalan način (uz što manju potrošnju resursa). Planeri su alat koji nas "vodi" što trebamo činiti tijekom dana, tjedna, mjeseca, godine... Planeri "nam kažu" što trebamo činiti u ovom trenutku, a i u budućem vremenu.

Ciljevi uporabe planera
Ÿ Osigurati provedbu potrebnih aktivnosti za postizanje željenih ciljeva.
Ÿ Postizanje veće učinkovitosti uz manje trošenja resursa.
Ÿ Svaki pojedinac mora sustavno i kontinuirano planirati svoj radni dan i temeljiti ga na prioritetima.

Očekivane koristi
- fokusiranje na prioritetne aktivnosti (određivanje prioritetnih aktivnosti - prioritetno vs. rutine).
- isključivanje aktivnosti koje nisu u smjeru željenih ciljeva,
- uklanjanje potreba za dodatnim radom (planiranjem se isključuje improvizacija),
- sagledavanje cjelovite slike (kontrola i sinergija problematika),
- mogućnost rada u vremenskim blokovima u cilju obavljanja srodnih aktivnosti u slijedu,
- osiguranje vremena za sastanke sa samim sobom (4S): analiza stanja i planiranje sljedećih aktivnosti.

Način vođenja planera
- Ručno upisivanje elemenata u tiskani obrazac,
- Vođenje planera u elektroničkom obliku.

Vrste planera
1. Dnevni/tjedni
2. Mjesečni
3. Godišnji

Savjeti
§ Obvezno u planer stavite pet (5) dnevnih prioriteta koje treba učiniti.
§ Pazite da prioritetne aktivnosti budu sigurno izvršene! Prioritetne aktivnosti donose izvrsnost!
§ Neizvršene prioritete obvezno riješiti prvom mogućom prilikom (sutradan).
§ Nije dopušteno u kontinuitetu (više puta uzastopno) premještati neizvršene aktivnosti na nove termine provedbe.
§ Ako primjenjujete ručno upisivanje u planer, a u planer imaju uvida i druge osobe - pišite čitko!
§ Unos u vrstu planera ovisi o roku za provedbu.
§ Kada se definiraju potrebne aktivnosti upišite ih u odgovarajući planer: godišnji, mjesečni ili dnevni/tjedni.
§ Prema osobnoj sklonosti i uvjetima koristiti elektronički dnevni/tjedni planer.
§ Odluka da ne koristite planere je vaša odluka da improvizirate.

Kontrola planera
- Ako nema kontrole provedbe aktivnosti u planerima, nema ni postizanja željenih ciljeva!
- Otpori uvođenja planera su očekivani, ali nemaju objektivno opravdanje. Budite uporni za njihovu kontinuiranu i sustavnu primjenu.
- Uporaba planera je čvrsta odluka da se postignu željeni ciljevi.

Poticajna pitanja
- Što danas treba prioritetno učiniti?
- Kako znamo što treba činiti ako ne vidimo cjelovitu sliku (planer)?
- Kako pojedinac može biti učinkovit ako nema planere (improvizacija)?
- Kako možemo postići cilj ako ne planiramo?

Kontrolno pitanje izvrsnosti (KPIz)
Imam/imamo/ima li planer koji je redovito ažuriran?
 ▪ Ako je odgovor "Ne" – odmah ga počnimo koristiti jer su postignuća zbog improvizacije daleko ispod naših potencijala, želje i potreba.
 ▪ Ako je odgovor "Da", ništa nas ne može zaustaviti prema željenom uspjehu (izvrsnosti).

Praktikum
1. Ako koristite planer utvrdite ima li mogućnosti/potrebe da ga unaprijedite.
    Stvari se uvijek mogu unaprijediti.

2. Utvrdite imate li definiran način kontrole provedbe potrebnih aktivnosti koje ste stavili u planer.
    Sve ono što se e kontrolira – neće se dogoditi!

3. Zagovarajte i druge iz vašeg okruženja na obaveznom korištenju planera.
    Nećete biti uspješni ako drugi u vašem okruženju (a ovisite o njima) ne planiraju.

Zaključak
Ako nema planera, nema ni planiranja. Ako nema planiranja sve što činimo je dobro.
Zato je samo pozitivan odgovor na pitanje: "Imamo li planere?" jedino mjerilo da se uspjeh i dogodi u odnosu na potencijale, želje i potreba koje pojedinac ili bilo koji oblik zajedništva (grupe, organizacije i zajednice) ima.

---
Ovaj tekst je je pisan primjenom Modela univerzalne izvrsnosti - MUI © 2007 Milan Grković koji je cjelovito prikazan u knjizi „MUI KNJIGA ZA USPJEH“.
Detaljnije o knjizi možete pogledati na linku www.portalalfa.com/mui_knjiga_za_uspjeh

Autor teksta: Milan Grković
alfa@portalalfa.com
385 99 280 4210

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox