Hanfa obustavila postupak oko LRH

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) obustavila je postupak u vezi utvrđivanja obveze grada Opatije da objavi ponudu za preuzima Liburnia Riviera Hotela (LRH), a nakon što je Visoki upravni sud presudio da za grad Opatiju te općine Matulji, Mošćenička Draga i Lovran nije nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje LRH, jer su izvorno stekli 25 posto plus jednu dionicu te opatijske hotelske kuće.

Upravno vijeće Hanfe je zaključak kojim se postupak obustavlja donijelo na jučerašnjoj sjednici, a danas je objavljen na internet stranicama Hanfe i Zagrebačke burze koja je, sukladno rješenju Hanfe, privremeno, danas do 12 sati, obustavila trgovanje dionicama LRH kako bi se osiguralo da investicijska javnost bude obaviještena o zaključku. Hanfa je, kako se navodi u obrazloženju, po službenoj dužnosti pokrenula upravni postupak nadzora u vezi utvrđivanja obveze objavljivanja ponude za preuzimanje LRH od strane grada Opatije, a u lipnju 2009. donijela rješenje po kojem je za grad Opatiju te općine Matulji, Mošćenička Draga, Lovran i društvo Nova Liburnija d.o.o. nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje LRH.

Hanfa je tim rješenjem iz 2009. utvrdila da je obveza preuzimanja nastala potpisivanjem Sporazuma o razrješenju imovinsko-pravnih odnosa i prijenosu 25 posto plus jedne dionice LRH na grad Opatiju 14. lipnja 2007. godine, temeljem kojeg je Hrvatski fond za privatizaciju (HFP) 75.661 redovnu dionicu LRH prenio na Opatiju bez naknade.Grad i tri općine potom su pokrenule upravni spor, a Hanfa je 6. srpnja ove godine zaprimila presudu Visokog upravnog suda kojom je tužba uvažena, a rješenje Hanfe poništeno. Iz obrazloženja presude, proizlazi da je sud donio takvu odluku "jer je Agencija pogrešno cijenila dokaze u spisu predmeta i na pogrešnoj ocjeni istih pogrešno primijenila materijalno pravo", ističe Hanfa u obrazloženju zaključka.

Prema navodima iz obrazloženja presude, Agencija je prije svega, pogrešno zaključila da grad Opatija i ostali nisu stekli dionice LRH izvorno. Upravo suprotno, stav je Suda da su navedene osobe izvorno stekle dionice u postupku pretvorbe društva LRH, temeljem zaključka o suglasnosti na program pretvorbe DP Liburnija-Rivijera Hoteli Opatija u dioničko društvo, koji je 20. ožujka 1992. donijela Skupština općine Opatije, navode iz Hanfe.

Nema obveza objavljivanja ponude za preuzimanje LRH

Pritom se prenosi i obrazloženje iz zaključka o suglasnosti na program pretvorbe prema kojem će Opatija u dionički kapital LRH unijeti nekretnine upisane na svoje ime, a koje poduzeće koristi za obavljanje svoje redovne djelatnosti, za što će dobiti 25 posto dionica koje će DP Liburnija-Rivijera Hoteli emitirati.

Sud također ukazuje na Sporazum o razrješenju imovinsko-pravnih odnosa i prijenosu 25 posto plus jednu dionicu LRH, koji su 4. lipnja 2007. sklopili grad Opatija, općine Lovran, Mošćenička Draga, Matulji, HFP i LRH, a kojim se uvažava i prima na znanje zaključak o suglasnosti na program pretvorbe (iz 1992.), te se stjecanje dionica temeljem tog Sporazuma smatra izvornim stjecanjem, odnosno preuzimanjem dionica pri osnivanju dioničkog društva.

Dakle, stav Suda izražen u presudi je da za grad Opatiju, općine Matulji, Mošćenička Draga i Lovran, te za društvo Nova Liburnija d.o.o. Opatija, dana 14. lipnja 2007. godine, stjecanjem 25 posto plus jedne dionice s pravom glasa društva LRH, na temelju Sporazuma (potpisanog 14. lipnja 2007.), nije nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje LRH, navodi se u obrazloženju Hanfina zaključka. Budući da je sud poništio rješenje Hanfe iz materijalno pravnih razloga, odnosno zbog pogrešne primjene Zakona o preuzimanju dioničkih društava, zbog čega Agencija ne može ovu upravnu stvar riješiti drugačije nego što je to sud odredio svojim pravnim shvaćanjem izraženim u presudi, Hanfa je odlučila obustaviti postupak. (Hina/HT)

 

 


Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox