Novi broj časopisa Računovodstvo i porezi u praksi!

Novi broj časopisa Računovodstvo i porezi u praksi već je stigao na adrese svojih pretplatnika!


Broj smo posvetili temama iz sfere računovodstva i revizije (zbirka izabranih propisa) - dokumentaciji i propisima neophodnim za poslovanje te vam donosimo primjere dokumentacije iz raznih područja.

 • Zakon o računovodstvu
 • Hrvatski standardi financijskog izvještavanja
 • Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja
 • Okvir za primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja
 • HSFI 1 – Financijski izvještaji
 • HSFI 2 – Konsolidirani financijski izvještaji
 • HSFI 3 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena, pogreške…
 • Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
 • Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe
 • Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja
 • Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća
 • Pravilnik o sadržaju, uvjetima korištenja, opsegu podataka i naknadi troškova za isporuku dokumentacije i podataka iz Registra godišnjih financijskih izvještaja
 • Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
 • Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
 • Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
 • Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija
 • Računovodstvo (proračunsko)
 • Zakon o proračunu
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
 • Zakon o reviziji
 • Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori
 • Odluka o cijenama usluga koje obavlja Hrvatska revizorska komora
 • Statut Hrvatske revizorske komore
 • Zakon o Državnom uredu za reviziju

Stalne rubrike (Ripup info, Mišljenja Porezne uprave, Jeste li znali...) obiluju primjerima iz prakse i aktualnostima.

Osigurajte si pravu i korisnu informaciju na vrijeme i pretplatite se na časopis Računovodstvo i porezi u praksi!

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox