Transparentnost iluzija visokog menadžmenta

Treću godinu za redom upravljačke strukture tradicionalnih kompanija otkrile su svoj stav i status organizacijske agilnosti. Tvrtka VETTURELLI provela je online istraživanje u kojem je sudjelovalo 32 kompanije, kako članova Uprave tako i direktora ljudskih potencijala i korporativnih komunikacija.


Organizacijska agilnost se definira kao sposobnost kompanije da se prilagodi novim tržišnim uvjetima. Poistovjećuje se s pojmom brzine i fleksibilnosti i istovremeno stabilnosti u pristupu adaptacije na nove kompleksne situacije. Autorica istraživanja ističe kako je za organizacijsku agilnost potrebna slika čovjeka kao odgovornog, motiviranog i kreativnog bića te organizacijski dizajn koji je definiran prema potrebi čovjeka i po mjeri klijenta odnosno tržišta.

Rezultati su pokazali kako 43,75% ispitanika svoju organizaciju doživljava donekle agilnom.

90% ispitanih kompanija smatra kako su pozitivne i spremne na promjene što je porast od 16% u odnosu na prošlu godinu, no od istih 66,6% ističe kako ne vladaju potrebnim znanjima i kompetencijama za postizanje organizacijske agilnosti.  

Visoki i srednji menadžment se uglavnom slaže oko značaja određenih principa koja iskazuju stupanj agilnosti, poput transparentnosti (>92%), tržišne orijentiranosti (>85%), tržišnog taktiziranja (>84%), protočnosti procesa na način da se isti organiziraju od tržišta prema unutrašnjosti organizacije (>89%).

Srednji menadžment dodatno ističe važnost timske autonomije s 94,74%, dok je ista bitna za 78,57% pripadnika visokog menadžmenta.

Zanimljivo je kako su odstupanja u stavovima između visokog i srednjeg menadžmenta o statusu uvođenja agilnosti slična prošlogodišnjim rezultatima te u pojedinim kategorijama bilježimo razliku i do 55%.

Tako npr. 69% visokog menadžmenta ističe visoku razinu postojanja timske autonomije. S istim se složilo 38,89% srednjeg menadžmenta. Praksu tržišnog taktiziranja potvrđuje 69% visokog menadžmenta s čime se složilo 27,78% srednjeg menadžmenta. Kod protočnosti procesa koji su prilagođeni tržištu omjer je 69,23% u odnosu na 38,89%.

Zabrinjavajuća je razlika u percepciji transparentnosti komunikacije čiju su važnost istaknuli svi ispitanici. Naime, dok 100% visokog menadžmenta smatra kako se u njihovoj organizaciji transparentno komunicira, to je potvrdilo svega 44,45% ispitanika srednjeg menadžmenta.

Dijana Vetturelli koja je provela istraživanje navodi: “Vodstvo tradicionalnih kompanija ima svijest o potrebi za organizacijskom agilnošću, no zapeli su u paradigmi upravljanja te s metodama i alatima žele upravljati kompleksnošću. Iz određenih segmenata ankete vidljivo je kako im nedostaje slika čovjeka koji je po svojoj prirodi motivirano, odgovorno i kreativno biće. Npr. iako 87,50% ispitanika ističe kako je majstorstvo iznimno bitno, svega 10%  srednjeg menadžmenta smatra kako se proces donošenja odluka decentralizirao. Odluke na osnovu birokratskih okvira i vrha organizacijske piramide i dalje prednjače. Tek kada vrh shvati kako mrkva i batina te kontrola nisu odgovor na kompanijske probleme moći će prihvatiti ideju o agilnom organizacijskom dizajnu koji je prikladan za kompleksno doba.”

PS/SŠ

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox