Croatia banka isplaćuje osiguranu štednju Nava banke

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) imenovala je Croatia banku jednom od banaka za isplatu obeštećenja osiguranih depozita Nava banke. Isplate obeštećenja obavit že se u svim poslovnicama Croatia banke d.d.

U Hrvatskoj su osigurani svi depoziti fizičkih osoba, malih poduzetnika i neprofitnih institucija do 100 tisuća eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan nastupa osiguranog slučaja, a sustav osiguranja uključuje depozite domaćih i stranih deponenata. Na ovaj način osigurani su depoziti po poslovnim računima, depoziti na deviznim računima, štedni depoziti po viđenju i oročeni depoziti.

Isplate obeštećenja su u domaćoj valuti ili kunskoj protuvrijednosti strane valute. Rok za podnošenje zahtjeva je 12 mjeseci od dana objave poziva, a najkasnije do 28.07.2015. godine. Deponenti, vjerovnici Nava banke, za isplatu obeštećenja obavezni su ispuniti obrazac Zahtjeva u Isplatnoj banci.

Isplate fizičkim osobama izvršavaju se u gotovini ili prijenosom na račun, a isplate trgovačkim društvima te neprofitnim institucijama prijenosom na račun.

Pravo na obeštećenje imaju fizičke i pravne osobe te neprofitne institucije, osim osoba u posebnom odnosu s Nava bankom. (PS/LP)

Poslovni savjetnik pratite putem Facebook/LinkedIn/Twitter

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox