Javna tribina: "Zaštita privatnosti danas"

Agencija za zaštitu osobnih podataka poziva sve zainteresirane građane na javnu tribinu koja će se održati u srijedu 18. svibnja  2011. godine s početkom u 12 sati u prostorijama Tribine Gornji Grad Zagreb u Zagrebu, pod nazivom „ Zaštita privatnosti danas“.

 

Temeljni cilj koji se želi postići ovom tribinom jest upoznavanje građana sa pravnim okvirima zaštite privatnosti i zaštite osobnih podataka te potaknuti ih da aktivnije reagiraju na povrede njihovih prava. Na tribini će predstavnici Agencije za zaštitu osobnih podataka i gosti tribine prezentirati pravne okvire zaštite privatnosti i zaštite osobnih podataka u EU i RH, ali jednako tako informirati građane o njihovim pravima kako bi iste realizirali u suradnji s Agencijom za zaštitu osobnih podataka i drugim  nadležnim institucijama.

Agencija za zaštitu osobnih podataka također će predstaviti IPA projekt građanima "Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu osobnih podataka", čiji su temeljni ciljevi i svrha projekta  potpuno usklađivanje zakonodavstva RH sa zakonodavstvom EU, učinkovita provedba istog u praksi, usvajanje i provedba najviših standarda na području zaštite osobnih podataka. Svrha održavanja ove tribine je i da se uz interaktivan pristup  iznesu aktualni problemi vezani za zaštitu privatnosti odnosno mogućnost postavljanja konkretnih pitanja  građana predavačima iz Agencije za zaštitu osobnih podataka  i gostima tribine.

Na tribini će izlagati:
- Tatjana Vlašić,
dipl. angl. - pomoćnica predstojnika Ureda za ljudska prava
- Gordana Grancarić,
dipl.iur. - načelnica Odjela za propise građanskog procesnog prava i mirenje u Upravi za građansko i upravno pravo Ministarstva pravosuđa
- dr. sc. Viktor Gotovac, Pravni fakultet Zagreb
- Franjo Lacko,
dipl.iur. - Ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka
- Raul Crespo Calzada, glavni savjetnik za projekt IPA 2007, „Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu osobnih podataka“
- Miriam Lazić, dipl.iur. - savjetnica u Odjelu za EU i pravne poslove u Agenciji za zaštitu osobnih podataka
- Igor Vulje, dipl.krim. – viši savjetnik u Odjelu za EU i pravne poslove u Agenciji za zaštitu osobnih podataka
- Daniel Herak, dipl.inf. - IT savjetnik u Odjelu za IT, projekte i analize u Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Moderator tribine je Martina Mudražija dipl.iur., viša savjetnica u Odjelu za EU i pravne poslove u Agenciji za zaštitu osobnih podataka. (PS/MJ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox