Končar grupa ostvaruje rast prihoda

Društva Grupe KONČAR ostvarila su za razdoblje siječanj – lipanj 2015. konsolidirane prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 1.513,1 ml. kn, što je 34,3% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2014. godine.

Ukupni prihodi za to razdoblje ostvareni su u iznosu od 1.608,4 mil. kn, što je 30,3% više od ostvarenog u istom razdoblju 2014. godine. Ukupni rashodi u istom razdoblju iznose 1.547,3 mil. kn i veći su 31,6% u odnosu na isto razdoblje u 2014. godini.

Dobit prije poreza iznosi 61,1 mil. kn, a dobit nakon oporezivanja iznosi 49,4 mil. kn, u čemu nekontrolirajućem interesu (manjinski interes) pripada 12,3 mil. kn, a vlasnicima dionica Matice Grupe 37,1 mil kn.

Na domaćem tržištu ostvaren je prihod od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 813,4 milijuna kuna, što je 54,2% više od ostvarenja za isto razdoblje lani. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu iznose 699,7 milijuna kuna, što je 16,8% više od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. U ukupnim prihodima od prodaje proizvoda i usluga udio izvoza iznosi 46%. U prvoj polovini 2015. godine isporučeno je sedam od 44 nova vlaka koje za HŽ Putnički prijevoz proizvodi KONČAR.

Najvažniji izvoz ostvaren je u UAE i iznosi 122,8 milijuna kuna, zatim Njemačku 55,7 milijuna kuna, Švedsku 52,5 milijuna kuna, Finsku 49,6 milijuna kuna, Irak 44,4 milijuna kuna i Norvešku 38,7 milijuna kuna.

Značajnije povećanje prihoda od prodaje proizvoda i usluga u izvozu u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je u UAE gdje je povećan izvoz za 112,6 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Najvećim dijelom ovo povećanje se odnosi na izvoz KONČAR - Distributivnih i specijalnih transformatora te KONČAR - Sklopnih postrojenja.

Do značajnijeg povećanja izvoza u odnosu na prethodnu godinu došlo je na tržištima Iraka (veći izvoz u odnosu na prošlu godinu za 34,7 milijuna kuna i to u društvu KONČAR – Inženjering za energetiku i transport) te Njemačke (povećanje za 28 milijuna kuna).

Povećanje izvoza u Njemačku rezultat je većeg izvoza više društava Grupe (KONČAR - Distributivni i specijalni transformatori, KONČAR – Metalne konstrukcije i KONČAR – Mali električni strojevi).

U prvoj polovici godine društva Grupe KONČAR ugovorila su novih poslova u iznosu od 1.163 milijuna kuna. Od ukupnog iznosa ugovorenih poslova 650,8 milijuna kuna se odnosi na novougovorene poslove u inozemstvu (56% ukupno konsolidiranih ugovorenih poslova).

Stanje ugovorenih poslova (otvorene obveze) na kraju lipnja 2015. godine iznosi  3.367,5 milijuna kuna, što je 9% manje od stanja ugovorenih poslova na početku godine.

Stanje ukupnih konsolidiranih sredstava i izvora sredstava na dan 30.6.2015. godine iznosi 3.766,6 milijuna kuna, što je u odnosu na 31.12.2014. godine smanjenje za 151,9 milijuna kuna ili 3,9%.

U strukturi izvora sredstava, upisani kapital, rezerve, zadržana dobit, dobit tekuće godine i  kapital koji pripada nekontrolirajućem interesu iznosi 2.289,9 milijuna kuna, što je 4,9 milijuna kuna više u odnosu na stanje 31.12.2014. godine i čini 60,8% ukupnih izvora.

Dugoročni izvori sredstava (kapital, dugoročna rezerviranja i dugoročne obveze) veći su za 692,8 milijuna kuna od dugotrajne imovine i prosječnog stanja zaliha što ukazuje na dobru ročnu strukturu izvora sredstava. Kratkotrajna imovina u odnosu na kratkoročne obveze veća je 2,5 puta, što ukazuje na dobru likvidnost sustava. Struktura konsolidirane bilance ukazuje na dobru financijsku stabilnost Grupe KONČAR. (PS/LP)

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox