Sporazum o prestanku ugovora o radu

Sporazum radnika i poslodavca jedan je od načina prestanka ugovora o radu sukladno čl. 103. (110.) tč. 5. Zakona o radu. U isto vrijeme, sporazum o prestanku ugovora o radu jedini je način prestanka ugovora o radu do kojeg dolazi dogovorom, odnosno suglasnošću volja ugovornih strana, radnika i poslodavca. Ostali načini prestanka ugovora o radu propisani u čl. 103. (110.) tč. 5. Zakona o radu vezani su za nastupanje određenih okolnosti (istek ugovora o radu, ispunjenje propisanih uvjeta za starosnu ili prijevremenu mirovinu, dostava pravomoćnog rješenja o mirovini radi opće nesposobnosti za rad, odluka suda, smrt radnika) ili podrazumijevaju otkaz jedne od ugovornih strana.

PRAVNA PRIRODA SPORAZUMA

Sporazum o prestanku ugovora o radu je u stvari poseban ugovor temeljem kojeg prestaje radni odnos između radnika i poslodavca, a koji nastaje u trenutku kada se ugovorne strane sporazumjele o bitnim sastojcima sporazuma (ugovora). Stoga se i na sporazum o prestanku ugovora o radu podredno primjenjuju opća pravila obveznog prava, u prvom redu Zakona o obveznim odnosima, kako proizlazi iz čl. 10. Zakona o radu. (PS/Z.R.)

Naslov članka: 

Sporazum o prestanku ugovora o radu

Autor: Božo Prelević, dipl.iur.

Izvor: Poslovni savjetnik br.42 str. 126-127. 

 

Poslovni savjetnik pratite putem Facebook/LinkedIn/Twitter 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox