Mrsić ukida neograničeno produživanje kolektivnih ugovora?

Ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić objavio je na svojem facebook profilu nacrt prijedloga Zakona o reprezentativnosti sindikata i poslodavaca za kolektivno pregovaranje u kojem se utvrđuju novi kriteriji reprezentativnosti sindikata i poslodavačkih udruga te ukidaju odredbe Zakona o radu o neograničenoj produženoj primjeni kolektivnih ugovora.

Reprezentativnost sindikata vrijedila bi tri godine, a reprezentativan bi bio sindikat koji u članstvu ima članova sindikata u odnosu na ukupan broj radnika članova sindikata zaposlenih kod poslodavca, odnosno poslodavaca koji djeluju na području za koje se kolektivno pregovara o sklapanju kolektivnog ugovora. Strukovni sindikati za stupanje u kolektivne pregovore moraju u članstvu imati najmanje trideset posto radnika iste struke, odnosno zanimanja, u odnosu na ukupan broj radnika te struke zaposlenih kod poslodavca, odnosno poslodavaca koji posluju na području za koje se sklapa kolektivni ugovor.

Stupanjem na snagu novoga zakona prestala bi važiti odredba članka 262. Zakona o radu (ZOR) koja omogućuje vremenski neograničeno produženje kolektivnih ugovora. Kolektivni ugovori koji su istekli, a na dan stupanja na snagu zakona o reprezentativnosti i dalje se produženo primjenjuju, prestali bi se primjenjivati danom sklapanja novog kolektivnog ugovora, a najduže tri mjeseca od dana stupanja na snagu zakona. Kolektivni ugovori koji nisu istekli, a kojima je ugovorena produžena primjena, mogli bi se produženo primjenjivati do sklapanja novog kolektivnog ugovora, a najduže tri mjeseca od isteka roka na koji su bili sklopljeni.

Sindikati neće dati zeleno svjetlo 

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever smatra kako su predloženi kriteriji reprezentativnosti više-manje dobri, no izmjenu čl. 262. ZOR-a, koji uređuje produženu primjenu kolektivnih ugovora, preko Zakona o reprezentativnosti drži potpuno neprihvatljivom te najavljuje da takvo rješenje neće dobiti zeleno svjetlo sindikata. Podsjeća da su sindikati skupili više stotina tisuća potpisa upravo protiv ukidanja produžene primjene kolektivnih pregovora.  Sever upozorava da bi ukidanjem mogućnosti neograničenog produženja primjene kolektivnih ugovora u posebno nepovoljan položaj mogli doći zaposleni u privatnom sektoru. Njihovi poslodavci, smatra Sever, bili bi u veoma komotnoj poziciji jer bi u roku tri mjeseca u kojem bi trebao biti sklopljen novi kolektivni ugovor mogli fingirati kolektivne pregovore, a potom se osloniti na pravilnike o radu koje donose samostalno, bez stvarnog utjecaja sindikata i radničkih vijeća. Osim toga, predložene izmjene nisu u skladu s načelom Međunarodne organizacije rada o slobodi pregovaranja jer se stranama u kolektivnim pregovorima ograničava pravo da dogovore produženu primjenu dulju od tri mjeseca, kaže Sever. 

Radnici nezaštićeni 

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel dijeli Severovo mišljenje da se ZOR ne bi trebao mijenjati drugim zakonom, odnosno Zakonom o reprezentativnosti. Napominje da su protiv takvog rješenja sve sindikalne središnjice kao i Hrvatska udruga poslodavaca. Novosel upozorava da je i u sadašnjem rješenju neograničena vremenska primjena pravnih pravila iz kolektivnih ugovora moguća ako se strane KU-a ne dogovore drukčije. To znači da poslodavaci, a među njima i Vlada, i sada mogu ugovoriti vremenski ograničenu produženu primjenu ili je uopće ne ugovoriti, kaže Novosel. Dodaje da bi rješenjem koje se sada predlaže slabija strana, a to su u pravilu radnici, bila nezaštićena te najavljuje mogućnost tužbe Ustavnom sudu i organiziranja sindikalnih akcija.

 

 

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

 

 


Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox