DPE (LIVE): TANJA PURETA: Najnovije psihološke spoznaje kako do učinkovite komunikacije

U nastavku Dana poslovne edukacije, Tanja Pureta održala je predavanje na temu: Najnovije psihološke spoznaje  kako do učinkovite komunikacije, odnosno predavanje o tri ključa za uspješan rad s ljudima.

Jedna od definicija komunikacije kaže da je to ostvarenje odnosa s ljudima, no uspješno komuniciranje s drugim ljudima često nije lako, čemu smo i sami svjedoci, rekla je Tanja Pureta okupljenima. Da nam je teško komunicirati s drugim ljudima potkrepljuju različita istraživanja.

Problem u komunikaciji

Istraživanja pokazuju da 80 posto ljudi najtežim u poslu doživljava –rad s ljudima, a 85 posto rukovoditelja radije samostalno obavlja zadatke nego da objasne zaposlenicima što i kako da rade, dok 90 posto rukovoditelja sami ispravljaju greške koje se dogode na poslu.  Brojke kažu i da 75 posto prodavača radije odustaje od suradnje s kupcem nego što su spremni zajednički riješiti problem, a 90 posto ljudi kreće u izvršavanje zadatke, a da se nisu uvjerili da ga uopće razumiju. Iz navedenoga se može zaključiti da nam komunikacija često predstavlja problem.

Razlog zašto se okrećemo sami sebi i ne tražimo pomoć kolega ili ne delegiramo zadatke najčešće se svodi na sljedeće: Nemam vremena objašnjavati drugima, radije ću sve sam napraviti!   Posljedica takvog stava je preopterećenost i stres te loši rezultati, kako individualni tako i grupni.

Elementi komunikacije

Elemente komunikacije čine govor tijela sa 55 posto, osobine glasa sa 38 posto. Ako ova dva kriterija ne zadovolje onda nećemo ni doći u situaciju da uopće čujemo što nam osoba govori. Ako neverbalna komunikacija kaže: Nije mi stalo što te vidim, verbalna poruka neće biti primljena čak i ako je pozitivna. Primjerice, ako zaposlenik dolazi šefu sa prijedlozima i izvještajima, a uvijek bude mlako dočekan, a šef neverbalno poručuje da ima prečeg posla nego se baviti njime, komunikacija zaposlenika sa nadređenim će se svesti samo na ono nužno.

Napor

Kad uspostavljamo komunikaciju jedan na jedan bitno je-usklađivanje (rapor), kaže Pureta.   Usklađivanje znači  praćenje neverbalnih znakova tijekom kumunikacije (sjednemo na isti način kao naši sugovornik i slično) i aktivno slušanje da  pokažemo da zaista slušamo osobu koja nam se obraća.  Važno je obratiti pažnju na slične geste, sličan ton glasa, sličnu brzinu govora i sličan govor (ključne rečenice i duljina rečenica). Odnosno moramo pratiti sve ove elemente i uskladiti se sa sugovornikom, a dobro je podijeliti i neko zajedničko iskustvo i vrijednost. Primjerice sugovornik vam kaže da cijeni marljivost, a da bi uspostavili komunikaciju vi nećete reći da vam je najbitnija kreativnost djelatnika.

 

Priroda je dala čovjeku jedan jezik, a dva uha da bi dvaput više slušao nego govorio.  Epiktet

 

Istraživnja su pokazala da su nam potrebne samo 2-3 minute  da uspostavimo kontakt sa sugovornikom primjenom tehnika usklađivanja i aktivnog slušanja. Pri prenošenju poruke, trebamo obratiti pozornost na kontekst koji često vodi do lošeg razumijevanja, iako je poruka bila ispravna. Komunikacijski alati su u vašim rukama, na vama je da odlučite hoćete li graditi mostove ili zidove, zaključila je Pureta.

 

 

Autor: Jasmina Kolić

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox